讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

诸葛亮手中的鹅毛扇有什么来头

来源:讲历史2018-04-16 15:34:38责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】有民间传说,诸葛亮博望烧屯,火烧赤壁,都是靠这把扇子扇风起火打败曹军的。后来街亭之役失利,据说也是因为忘了带那把羽毛扇。《三国演义》里,特别是写六出祁山…

yǒumínjiānchuánshuō,zhūliàngwàngshāotún,huǒshāochì,dōushìkàozhèshànshànfēnghuǒbàicáojun1de hòuláijiētíngzhīshī,shuōshìyīnwéiwàngledàimáoshàn 

<rb>诸</rb><rt>zhū</rt><rb>葛</rb><rt>gě</rt><rb>亮</rb><rt>liàng</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>鹅</rb><rt>é</rt><rb>毛</rb><rt>máo</rt><rb>扇</rb><rt>shàn</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>来</rb><rt>lái</rt><rb>头</rb><rt>tóu</rt>

 sānguóyǎn ,biéshìxiěliùchūshānshídezhūliàng,rénmenzuìshúde,kǒngshìlúnjīn,shǒuyáoshàn,duānzuòlúnchēshàng,piāoránérchūdexíngxiàng shànlúnjīnhòuláichéngletáishàngzhūliàngyǒude穿chuāndài 

shǐshàng,zhūliàngzhǐhuīzhàng,néngquèshìzhèyàngdeshùzhuāng péi cái céngshùzhèyàngjiànshì,shuōzhūliàngzàiwèishuǐzhībīnduìzhènshí,shēnróngzhuāng,láidàozhènqián,quèjiànduìmiàndeshǔjun1zhèn,zhūliàngchéngliàngméiyǒuyóudechē,穿chuānzhejīn,shǒuchíbáishàn,zhǐhuīzhesānjun1 yóuzàntàn: zhēnwèimíngshì  

guò,zhèzàidāngshíquèzhīguòshìmíngshìmendeshímáobàn zàizhèzhīqián,jīngchéngluòyángderénmenjiùzhèbānzhuāngshù,zhèhòu,jìnrénxiǎnshìxiāofēngliú,róngjiùcéngjīngshǒuyáoshànzhǐhuījun1duìchénmǐnzhàng 

shíliùguóshídeqiánliángjun1shījiāngjun1xièài,zuòzhànshícéng chéngyáochē,guànbáitāo ,dejiāngshuō: xièàiniánshǎoshūshēng,guàn,fènmíngshìmiǎoshì!zhūliàngtóngshídezhōudezhuāngshùnéngshìzhèyàng,hòuláidōngzài niànjiāo chì怀huái dejiùxiězhōu shànlúnjīn,tánxiàojiān,qiánghuīfēiyānmiè  

zhūliàngzhīsuǒzhèyàngzhuāngshù,yīnwéishìjiāng,érshìmíngshì dànshì,zhèshìdàolemínjiān,quèyǐnrénmenfēngdexiǎngxiàng zàirénmenkànlái,zhūliàngzhīsuǒyǒurénmenxiǎngxiàngzhōngdefēifánchāoqúndeběnlǐng,jiùjīngchángzàishǒudemáoshànyǒuguān shì,guānzhèshàn,guānzhèshàndelái,jiùyǒulezhǒngyàngshéndechuánshuō 

shì,shuōzhèshànshìshuǐjìngxiānshēnggěide yīnwéizhèkāishǐzhūliàngshūméinénglǐngchūxiānshēngdezhēn,xiānshēngzhīxià,shāoleshēngpíngzhedeshū,zhūliànggǎnxiàshān,miànràngrénsòngliǎngjiàndōng西,jiànshìguà,lìngjiànjiùshìmáoshàn dāngzhūliàngzàihuídàoshānshàngqiúshī,dàonánxīnfánzàoāndeshíhòu,zhīyòngmáoshànqīngqīngshànliǎngxià,dùnjiàoshénqīngshuǎng,xīntóuhuōliàng,biānshàn,biānxiǎng,便biànchūleshuǐjìngxiānshēngjiǎngdeshēnàodào hòuláizhènhángbīng,zhīyàoshànyáo,便biànshàngxīnlái 

dànshì,zàilìngshì,shànshìzhūliàngdeyuèhuángchéngyànsònggěide shuōshìhuángchéngyànàiyǎngé,yòujiācángjīnshū huángyuánwàiérjiàgěizhūliàngshí,háigěilehěnduōshūzuòwéipéijià zhūliàngwánxiēshū,yòuhuángrénjīngchángyánjiūzhènbīng,zhōngtōngwén,wénmíngxiáěr hòulái,liúbèisānmáoqǐngchūshān,huángchéngyànzǎiéshèyànwéijiànháng,yòngémáozuòleshànsònggěi,gàojièshuō: éxìngzuìjǐng,yǒufēngchuīcǎodòng,便biànzhīdòngjìng jiāngémáoshàndàizàishēnbiān,便biànshíshíxǐngjǐngjǐnshèn  

háiyǒuxiēchuánshuō,shàn便biànchéngleshénhuàzhōngdebǎo zhèyòuyǒuzhǒngshuō shuō,shuōshìwángniángniánggěide zhūliàngběnshìtiānshàngdewénxīng,yàoxiàfán,zuǒliúbèi,píngdìngtiānxià yīnwéiliúbèishìdānbáo,cáocāobīngqiángshì,guò,wángniángniáng便biàncóngyǎngdebáitiānéshēnshàngxiàmáo,zuòleshàn,ràngdàidàofánjiān shuō,wàngshāotún,huǒshāochì,dōushìkàozhèshànshànfēnghuǒbàicáojun1de hòuláijiētíngzhīshī,shuōshìyīnwéiwàngledàimáoshàn 

biédeshuō,shuōzhèshànbìngshìémáoshàn,érshìyīngmáoshàn zhèyīngshuōjiùshìzhūliàngdeshī xiūhángwànqiānnián,huàzuòlǎorén,láidàolónggǎng zhūliàngshífènzūnjìng,jiànxuéshí广guǎng,hěnxiǎngxiàngqiújiāo zhètiān,qiāoqiāogēnsuílǎorénláidàoshēnshān,quèjiànlǎorén,zhījiànzhīlǎoyīngdūnzàishùshàng,yuánláijiùshìlǎorén lǎoyīngshuō,jiùshìde yǒuzhìhuìhóngdòu,chīlejiùhuìzhìduōmóu shàngyàole shēnshàngdemáoliúgěi,zuòchéngshàn,dàonányáoshàn,jiùhuìyǒubànde shànjiùshìzhèyàngláide yòushuō,zhèyīngbìngshìzhūliàngdeshī,érshìzhīhàiréndeyīngjīng zhèyīngjīngkǒuyǒubǎozhū,jīngxiūliànsānbǎinián,háiyàozàixiūliàn wéileliànzhū,yīngjīngdàochūntiānjiùyàofāngyuánbǎidemàimiáochīguāng,shǔnwànchūnmiáodejīngzhī,bìngměisāntiānyàodàolóngzhōngzuìjiǔ,shōuqiāndānqiūdejīngjiāng zhèjiùhàizhèdàibǎixìngchángchángshōu wéilewéimínchúhài,zhūliàngchènyīngjīngzuìjiǔshíduóledebǎozhū,使shǐyīngjīngshīdàohángdùnshí
yòuyòngshēnshàngdemáozuòchéngshàn cóng,zhèdàizàinàoyīngguài,chūnliángniánniánfēngshōu zhèshànbànsuízhūliàngshāoxīn,西chuān,chūshān,huīleshéndezuòyòng 

zhèxiēchuánshuō,néngjiǎndānyòngguàipíngláipíngjià guǎnduōmeguài,zhōngbāohándemínjiānduìzhūliàngdegǎnniànzhīqíngquèshìzhēnqiēde 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科