讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

曹操把吕布送上断头台 是否因为刘备从中作梗?

来源:讲历史2018-09-13 12:14:19责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】建安三年十二月,曹操亲率大军攻破了徐州,自领徐州刺史的吕布投降,旋即被曹操下令处死,三国第一猛将就此落下帷幕。关于吕布的被杀,通常认为是刘备使坏,正是他的诛心之…

jiànānsānniánshíèryuè,cáocāoqīnjun1gōnglezhōu,lǐngzhōushǐdetóujiàng,xuánbèicáocāoxiàlìngchù,sānguóměngjiāngjiùluòxiàwéi 

guāndebèishā,tōngchángrènwéishìliúbèi使shǐhuài,zhèngshìdezhūxīnzhīyánsòngshàngleduàntóutái ránérzhēndema?

1.

zhūxīnzhīyán

jiànānsānnián,bèidegānxīnjiùzhèyàng,shìduìcáocāoshuō:

<rb>曹</rb><rt>cáo</rt><rb>操</rb><rt>cāo</rt><rb>把</rb><rt>bǎ</rt><rb>吕</rb><rt>lǚ</rt><rb>布</rb><rt>bù</rt><rb>送</rb><rt>sòng</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>断</rb><rt>duàn</rt><rb>头</rb><rt>tóu</rt><rb>台</rb><rt>tái</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>否</rb><rt>fǒu</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>刘</rb><rt>liú</rt><rb>备</rb><rt>bèi</rt><rb>从</rb><rt>cóng</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>作</rb><rt>zuò</rt><rb>梗</rb><rt>gěng</rt>?

 mínggōngnínsuǒdānxīndeguòshìle jīnjīngchénnín,zhèyànglái,tiānxiàjiùle mínggōngnínlǐngbīng,rànglǐngbīng,tiānxiàháiyǒupíngdìngledene? 

dequè,shìdāngshìdeměngjiāng,érqiěshàndàilǐngbīng, rénzhōng,zhōngchì demíngshēngshuízhīxiǎo?

tīngledezhèfānhuàhòu,cáocāoxīnshēngchí,xiǎngyàoliúwéixiàomìng,便biànmìngréngěisōngbǎng 

ránér,shíwéizuòshàngbīndeliúbèiquèliánmángquàn:mínggōngnínnándàowàngleshìzěnyàngduìdàidīngyuándǒngzhuódema?

zhèzhēnshìzhūxīndehuà 

cáocāomiǎodǒng:duìya,jiànwàng,háozhōngchéngyán yàoshìshōule,zhǐdìngtiānshāle yīn,néngliú jiùzhèyàng,cáocāo便biànxiàlìngle 

jiàn,zhī,suīrányuándezhōng,dànzhíjiēdǎohuǒsuǒquèshìliúbèidequànjiàn suǒ,qiánliúbèi:xiǎozuìxìnyòngyán!

shàngshùdejīngguò,zàizhèngshǐ sānguózhì· chuán zhōng,suǒ,liúbèizhīshǒudeshuō便biàn广guǎngwéiliúchuán,wéirénmensuǒrèn 

ránér,zǎizhuóshàngmiàndeshì,jiùhuìxiànzhōngdiǎnshǎo 

shǒuyàodewèn便biànshì,cáocāozhēndehuìbèiliúbèifānyánsuǒzuǒyòuma?

liúbèitóubēncáocāohòu,chéng便biànquàncáocāojìnzǎochúdiào,yóushìliúbèixīnhěn,huìgānrénxià cáocāoméiyǒutīngcóng 

cáocāozhīsuǒjué,shìyīnwéichéngkànxiàngfǎn,zhēnzhèngdeyuányīnzàishārénérshītiānxiàyīngxióngxīn,hángshìtàimíngzhì dàncáocāohuìduìliúbèiyánjiāfángfànde 

yīn,miànduìliúbèidejìnyán,cáocāozěnmehuìjiǎsuǒ便biàntóngne?

kuàngqiě,liúbèiyuànshēn,zāoguòzhōubèiduó bèiděngděng,zhèxiēdōuhuìràngliúbèiduìchǎnshēngshēnshēndehèn 

suǒliúbèijiànyánshāhěndeyuányīnzàibàochóu,cáocāohuìmíngbáizhèdiǎnma?

ránmíngbái,cáocāozěnmehuìyīnwéiliúbèidechóuéryǐngxiǎngdeshìne?

<rb>曹</rb><rt>cáo</rt><rb>操</rb><rt>cāo</rt><rb>把</rb><rt>bǎ</rt><rb>吕</rb><rt>lǚ</rt><rb>布</rb><rt>bù</rt><rb>送</rb><rt>sòng</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>断</rb><rt>duàn</rt><rb>头</rb><rt>tóu</rt><rb>台</rb><rt>tái</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>否</rb><rt>fǒu</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>刘</rb><rt>liú</rt><rb>备</rb><rt>bèi</rt><rb>从</rb><rt>cóng</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>作</rb><rt>zuò</rt><rb>梗</rb><rt>gěng</rt>?

guǒshìliúbèideyīn,mecáocāowéishímeyàoshāne?

2.

zàilezhōngshàng?

yǒurénshuō,shìyīnwéizhōngèr 

xiānhòushìshāliǎngrènshàng,diǎnzhōngchéngdōuméiyǒu,zhèyàngderénnéngyuèwēihàiyuè,cáocāodāngrángǎnyòng,suǒshā liúbèidefānhuà,zhīshìshuōlezhèdiǎnér 

zhèzhǒngshuōduìma?

kǒngzhítuīqiāo yǒudiǎnfǎnzhèng:

,sānguóshìluànshì,luànshì便biànwèizheyuányǒudejiùdàobèipāopáng zhōngchéngjiùshì 

sānguóshíjiùtóngzhànguóbān,móushìjiāngtiàocáoshìjiànpínpínshēng,shírénjun1wéi cáocāodemóushìguōjiā xúndōushìxiāncóngyuánshàoérhòuguīcáocāode jiǎgèngshìdiǎnxíng,zàiguīcáocāoqián,xiānhòuzuǒniú jué duànwēi zhāngxiùděngděng 

wénrén,jiāngwài zhàoyúncónggōngsūnzànchùtóubēnliúbèi,zhāngliáocóngchùtóujiàngcáocāo,zhāngxiùxiānshìliúbiǎo,hòuyòuxiānhòuliǎngtóujiàngcáocāo liúbèigèngyòngduōshuō,jīnggōngsūnzàn táoqiān  cáocāo liúbiǎoděngděng 

nánkànchū,shírénduìzhōngchéngdekànzhòngyuǎnyuǎnhòulái gèngzhòngyàodeshì,cáocāoběnrényòushìzhòngcáinéngérqīngshìdàode,sānwéicáishìlìngdebānzuìdiǎnxíngdefǎnyìngledezhèxiǎng 

suǒ,duìcáocāoběnrénláishuō,zhōngchénggèngjiāshìzuìkànzhòngdeshì 

èr,zàidāngshídemíngshēngbìngxiǎngmenxiǎngxiàngdeyàngrénrénhǎn 

xiànzài,hěnduōréndōuhuìxiǎngdào sānguóyǎn biérénduìsānxìngjiādechēng dànshí,shādǒngzhuódehángwéirànghuòlefēichángdemíngwàng 

suǒ,dāngcóngzhǎngāntáochūláihòutóubēnyuánshàoshí,hòuzhěhuìshōuliú yuánshùzàigōngliúbèishíxiěxìnzànsòngdegōng,bǎizàishǒuwèidejiùshìzhūshādǒngzhuó 

chìzhīzhànqián,sūnquáncéngjīngduìshǒuxiàshuō,cáocāozhīsuǒméiyǒucuànhàn,shìyīnwéidànèryuán liúbiǎo  jiàn,shìfàngzàitóngděngdewèizhìshàngjiàode 

yóukànchū,demíngshēngbìngxiǎngmensuǒrènwéideyàngchòumíngzhāozhe rénrénwéikǒngzhī jiǎliánshìsāngōngdeyuánshàodōunéngróng,cáocāoyòuyǒushímeyóucóngdàofāngmiànzhǐne?

sān,cáocāoyǒuróngzhāngxiùdexīnxiōng 

cáocāogōngzhāngxiùshí,zhāngxiùběntóujiàng,dàncáocāogōngránzhàndeshěnshěndehángwéile,shìcǎiyòngjiǎdemóuluèpànluànle 

zhèzhànshìcáocāorénshēngzuìwēixiǎndezhànzhēngzhī,zhǎngcáoáng wèidiǎnwéidōuzhànzhōng,běnrénbèiliúshǐzhōng,zuìhòuqīngcānghuángwéiérchū xíngshìzhīwēijiànbān 

ránér,hòuláizhāngxiùyòuèrtóujiàng,cáocāoquèjiēleduìfāng,guòdeēnyuàngōuxiāo érqiě,duìhuázhèqiēdemóushìjiǎgèngshìjiāchōngfènzhòngyòng 

zhāngxiùyǒufǎnpàndeqián,érqiěháishālecáocāodezhǎngjiāngdiǎnwéi,qíng,cáocāodōushādiàozhāngxiù,dànquèjiāngguòdeēnyuàngōuxiāo 

zhīduì,dehángwéibìngzhāngxiùgèngzāogāo,cáocāoránnéngróngzhāngxiù,wéishímenéngróngne?

<rb>曹</rb><rt>cáo</rt><rb>操</rb><rt>cāo</rt><rb>把</rb><rt>bǎ</rt><rb>吕</rb><rt>lǚ</rt><rb>布</rb><rt>bù</rt><rb>送</rb><rt>sòng</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>断</rb><rt>duàn</rt><rb>头</rb><rt>tóu</rt><rb>台</rb><rt>tái</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>否</rb><rt>fǒu</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>刘</rb><rt>liú</rt><rb>备</rb><rt>bèi</rt><rb>从</rb><rt>cóng</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>作</rb><rt>zuò</rt><rb>梗</rb><rt>gěng</rt>?

,cáocāodāngshízhèngzhíyòngrénzhī 

cáocāoshāshìzàijiànānsānniánshíèryuè,shí,cáocāoyuánshàodechōngjīngxiàngdāngjǐnzhāng,shuāngfāngchízǎoyǒuzhàn,wéiquèdìngdezhīshìshíjiānér 

xiàngduìyuánshào,cáocāodeliàngshìjiàobáoruòde deyǒngshìwénmíng,érqiěshànyòngbīng,shìduōderéncái wài,yuánshàoyǒujiùchóu,dexìngnéngtóukàoyuánshào 

zhèngzhíyòngrénzhīdecáocāo,ànshuō,yīnggāituánjiéqiētuánjiédeliàngkàngyuánshào,shìtuánjiédeliàng 

cóngshàngmiàndiǎnkànchū,cáocāobìngméiyǒuchōngdeyóushā,fǎnéryǒuchōngfèndeyóuzhòngyòng zěnmejiěshìcáocāozuìzhōngshādehángwéine?

3.

rénduàn

deguāndiǎnshì,cáocāozhīsuǒzuìzhōngjuédìngshā,gēnběnyuányīnzài:nánzhǎngkòng 

zěnmejiǎng?

dǒngzhuó

luànzhèngshí,bèirènmìngwéizhōnglángjiāng,fēngdōutínghóu shādǒngzhuóhòu,míngzhèntiānxià,jìnfēngwēnhóu,wángyǔngòngtóngzhízhǎngcháozhèng érshícáocāone,guòshìdōngjun4tàishǒu,érqiěháishìbèiyuánshàojiànde 

lùnchéngmíng,yuǎnzǎocáocāo lùnwèi,zǎodegāocáocāo duìzhèyàngrén,yàoshōudexīn,nánhěngāo,yīnwéinénggěishímene?

lìngfāngmiàn,tǒnglǐngdeshìliángzhōubīng,shǒuxiàyǒugāoshùnděngjiānglǐng,menchéngliángzhōutuán,zhǎngláiwéishǒushìzhān guǒshā,cáocāoduìzhèzhīduìdezhǎngkònghuìxiàngdāngruò 

érqiěshā,zhèzhīduìdeguānzhíjiùjiàonánbiàndòng,cáocāojiùnéngyòngjiǎngchéngshēngqiānláishōumǎirénxīn,jìnérpéiyǎngdeqīnxìnkòngzhìzhèzhīduì 

guǒnéngkòngzhìzhèzhīduì,shòujiàngdezàine?

zhèngshìshàngshùliǎngcéngkǎoliàng,cáocāozuìzhōngjuédìngshādiào dāngrán,yuàndānhàixiándemíngtóu,suǒ便biànjièyóuleliúbèidequànjiànláixiàzhètáijiē 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科