讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

明朝罪该诛的三大汉奸 第一个被成功洗白!

来源:讲历史2018-01-08 09:32:25责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】明朝是封建社会最后一个汉人大一统的王朝,由于中原大地的主人大多都是汉人,所以我们自然而然地认为汉人才是正统,将草原的游牧民族称为“匈奴”,中原汉人与游牧民族几千…

míngcháoshìfēngjiànshèhuìzuìhòuhànréntǒngdewángcháo,yóuzhōngyuándezhǔrénduōdōushìhànrén,suǒmenránérránrènwéihànréncáishìzhèngtǒng,jiāngcǎoyuándeyóumínchēngwéi xiōng ,zhōngyuánhànrényóumínqiānniánláizhízàijiàoliàng,duōdōushìhànrénshèng,suǒdāngqīngcháochéngledàiwángcháoshíhěnduōrénnánmiǎnjiàohàn,jiāshàngqīngcháowǎnshífènbài,hěnduōrénjiùkāishǐ怀huáiniànmíng,ránérránzēngèxiēfǎnpànmíngcháode hànjiān zhèxiēhànjiānjiālemíngwángcháodeméiluò,guǒzhànzàimíngwángcháodejiǎo,zhèxiēhànjiāndōuzuìgāiqiāndāowànguǎ,jīntiānjiùxiānláirènshíjiàowéichūmíngdesān 

<rb>明</rb><rt>míng</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>罪</rb><rt>zuì</rt><rb>该</rb><rt>gāi</rt><rb>诛</rb><rt>zhū</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>三</rb><rt>sān</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>奸</rb><rt>jiān</rt><rb>第</rb><rt>dì</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>功</rb><rt>gōng</rt><rb>洗</rb><rt>xǐ</rt><rb>白</rb><rt>bái</rt>!

míngchénfànwénchéng

lejiěshǐdepéngyǒuyīnggāidōuzhīdàofànwénchéng,zàiqīngshǐdezǎizhōng,fànwénchéngshìqīngchūdedàizhòngchén,bèirènwéishìwénchénzhīshǒu,kāngqīn yuángāofēng sònggěifànwénchéng,fànwénchéngjiànleqīngcháoběnzhì,zàiguānzhì zhì jīng wénhuàfāngmiàndōuyǒudegòngxiàn,zàimǎnrénkànlái,fànwénchéngshìduōdechén,shuíyòuzhīdào,shìcánhàitóngbāodehànjiānne?

wànshíliùnián,hòujīndebīnggōngshùn,fànwénchéngzhǔdòngtóukàoěrchì,zàizhēngzhànzhōngfànwénchénggěiěrchìchūmóuhuá,zàimóuluèfāngmiànfànwénchéngdequèhěnshànzhǎng,míngjun1kuìchéngjun1,shíjiānfànwénchéngmíngshēng 

lìngrén齿chǐdeshìfànwénchéngdecéngbèiduōěrgǔndeduōduó,fànwénchéngnàodàolehuángtài,zuìhòuduōduójǐnjǐnbèilesānwànliǎngyínleshì,xiāngbáizhǔ,sānwànliǎngduìláishuōshízàishìshímenánshì,xiàodeshì,zàizhèzhīhòu,fànwénchéngduìhòujīnjiùshìzhōngxīngěnggěng,demóuràngshùtóngbāosàngmìng,érjǐnméiyǒugǎndàoxiūkuìhái,zhèyàngzuìèdehànjiānquèbèichénggōngbái,chéngwéimíngchuíqīngshǐdehǎoguān 

sānguì

sānguìshìshékòudemíngcháochén,qīnshìjǐnzhōuzǒngbīngxiāng,sānguìshìzhuàngyuánchūshēn,zàichóngzhēnshínián,míngcháodejiāngshānjīngyáoyáozhuì,chóngzhēnwéidewàngjiùshìzhezhòngbīngdesānguì,dāngsānguìdàibīngshānhǎiguānzhǔnbèibǎochóngzhēnshí,chóngzhēnjīngshēnwáng,sānguìshíhěnshìmáng,zhīdàoshǒuzhōngdezhòngbīngyīnggāitóukàoshuí,shìhànrénchéngháishìmǎnqīng?

<rb>明</rb><rt>míng</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>罪</rb><rt>zuì</rt><rb>该</rb><rt>gāi</rt><rb>诛</rb><rt>zhū</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>三</rb><rt>sān</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>奸</rb><rt>jiān</rt><rb>第</rb><rt>dì</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>功</rb><rt>gōng</rt><rb>洗</rb><rt>xǐ</rt><rb>白</rb><rt>bái</rt>!

zuìzhōngsānguìháishìchéngleqīngcháodeyīngquǎn,dàibīngbāngzhùwàirényuáncánshāhànrén,zhèdiǎnshàngsānguìshìnántáojiùde,jìngshìhànrén,érqiěhòuláisānguìháiqīnshǒushālenánmíngzuìhòuwáng,míngwángcháoyǎngduōnián,zhèmezuòshízàishìzuìdāngshā 

guòsānguìshìzhíjìngpèide,qīngchūshísānguìmǎnqīngcháodetǒngzhìbīngfǎnqīng,ruòshìzhànluèshī,qīngwángcháohěnnéngjīngmièzàilesānguìdeshǒuzhōng 

jiānzéisūnzhīxiè

sūnzhīxièshìshífènzàigōngmíngderén,shìjìnshìchūshēn,yuánběnyīnggāiyǒujiàoguāngmíngdewèilái,yóuxīnshùzhèngshòuchóngzhēnhuángdezhòngyòng,érqiěháimiǎnhuíxiāng,cóngsūnzhīxiè怀huáihènzàixīn,qīngjun1nánxiàshímàidiàosuǒyǒujiāchǎnzhīchí,qīngcháojiànhòusūnzhīxièshì穿chuānmǎndehànchén,bìngxiànghuángquàngàoràngtiānxiàbǎixìngdōuyào 

<rb>明</rb><rt>míng</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>罪</rb><rt>zuì</rt><rb>该</rb><rt>gāi</rt><rb>诛</rb><rt>zhū</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>三</rb><rt>sān</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>奸</rb><rt>jiān</rt><rb>第</rb><rt>dì</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>功</rb><rt>gōng</rt><rb>洗</rb><rt>xǐ</rt><rb>白</rb><rt>bái</rt>!

jǐn,sūnzhīxièháishāhàijun1,sūnzhīxièjiāngsuǒyǒucóngdebǎixìngquánshāhài,shìyīnwéidemìnglìng,rànghànbǎixìngsàngmìngbǎiwànzhīduō,yóushāréntàiduō,yǐnlebǎixìngdefènhèn,zuìhòusūnzhīxièbèijun1zhuāzhù,bǎixìngyòngzhēnféngzhùdezuǐ,gěixiàzhǒng,zuìhòubèizhījiěér,qiánmiànliǎngwèisuīshìhànjiān,zhìshǎoháiyǒunéng,érsūnzhīxièwánquánkàochǎnmèishàngwèi,shìchèchèdexiǎorén 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

刘备成就霸业的三个“杀手锏”

千百年来有好多人都认为刘备是个“窝囊废”,论武功不如云长张飞常山赵子龙,论计谋不如卧龙诸葛亮。如果刘备真是个详情>>

新《三国》人物志之诸葛亮:忍辱负重的悲情智者

新版《三国》6月17日播出的第93、94集中,被后人奉为“神人”的诸葛亮在五丈原抱憾而亡。新《三国》对诸葛亮的塑造也是改编颇多...详情>>