讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

明三杨之一杨士奇的个人作品及历史评价

来源:讲历史2017-12-04 09:14:55责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】个人作品诗作选摘《刘伯川席上作》《发淮安》《杨白花》《巫山高》《入蓟州界》《宣德丙午谒二陵(二首)》《清明有感》《题少保杨澹庵江乡归趣图》《江上早行》《三十六湾…

rénzuòpǐn

shīzuòxuǎnzhāi

 liúchuānshàngzuò 

 huáiān 

 yángbáihuā 

 shāngāo 

 zhōujiè 

 xuānbǐngèrlíng(èrshǒu) 

 qīngmíngyǒugǎn 

 shǎobǎoyángdànānjiāngxiāngguī 

 jiāngshàngzǎoháng 

 sānshíliùwān 

wénxuézhezuò

míngchéngwèihòugǎibiānxiū,zhǔxiū míngshí· tàizōngwénhuángshí  

zhèngtǒngliùnián(1441nián),yángshì cáodǐngděngrénbiānchéng wényuānshū  jiùběnfènjuàn( quánshū dìngwéi4juàn) zheshū7297 duōzhezhuànzherénxìngshì shūfèn39lèi,biān20hào,měihàofènshùchú,qiānwénpái 

lìngzheyǒu sāncháoshèng sānjuàn  zòuduì   dàimíngchénzòu   zhōuzhízhǐ shíjuàn  西xúncóngháng juàn, běijīngháng èrjuàn, dōng èrshíjuàn,shīsānjuàn 

shǐ

píngjià

míngrénwángshìzhēnduìshīpínglùnshuō: shǎoshīyùntuǒxié,shēngpíng,liáodǎoshūshēng,suīchóuzuòxùn,shēng  

 míngshǐ :chéngshí,shì róngjiějìnděngtóngzhínèi,tóngwéirénzōnggōngliáo,érsānréndǎishìcháo,wéishíshuò suīhòu,wàngxiàng,shìmíngchēngxiánxiàng,shǒusānyáng jun1néngyuánběnshù,tōngshì,xiéxiàng,jìnggòngfěixiè shǐchēngfáng chízhòngměixiàozhījun1,zànféngércángzhūyòng yòuchēngyáochóngshànyīngbiàn,chéngtiānxiàzhī
sòngjǐngshànshǒuwén,chítiānxiàzhīzhèng sānyángshù 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科