讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

吕雉的侄子吕产生平简介 吕产是怎么死的

来源:讲历史2017-12-03 20:00:30责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】吕产(?-前180年),山阳单父(今山东省单县)人。秦末和西汉初人物,汉高祖皇后吕雉的侄子。曾任洨侯。其父“周吕侯死事,”其兄吕台为郦侯。前195年,汉高祖刘邦…

chǎn(?-qián180nián),shānyángdān(jīnshāndōngshěngdānxiàn)rén qín西hànchūrén,hàngāohuánghòuzhìdezhí 

céngrènxiáohóu  zhōuhóushì, xiōngtáiwéihóu qián195nián,hàngāoliúbānghòu,tàiliúyíngwéihuì huìruǎnruò,shìduōjuéhòu qián188nián,huì,hòulíncháochēngzhì,fēngzhū,chǎnzhǎngjìnjun1 zàipànluànzhōngbèizhūhóuliúzhāngshādiào 

    chǎnshēngpíngjiǎnjiè

zǎoniánjīng

hàngāonián(qián199nián),shìshì,yīnwéiqīnshēngqiánwéijiāng,zhēngzhànyǒugōng,chǎnbèifēngwéixiáohóu 

<rb>吕</rb><rt>lǚ</rt><rb>雉</rb><rt>zhì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>侄</rb><rt>zhí</rt><rb>子</rb><rt>zǐ</rt><rb>吕</rb><rt>lǚ</rt><rb>产</rb><rt>chǎn</rt><rb>生</rb><rt>shēng</rt><rb>平</rb><rt>píng</rt><rb>简</rb><rt>jiǎn</rt><rb>介</rb><rt>jiè</rt><rb>吕</rb><rt>lǚ</rt><rb>产</rb><rt>chǎn</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>死</rb><rt>sǐ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>

hànhuìnián(qián188nián),huìshìshì,hòukāishǐlíncháozhuānquán,rènmìngchǎntái wéijiāng,tǒnglǐngnánběijun1 niánfènfēngzhūwéiwáng,zhōngtáibèifēngwéiwáng niántáishìshì,yóudeérjiāwèiwáng,dànniánhòu(qián182nián),wángjiāyīnhángwéifàngzòngbèifèi,chǎnbèirènmìngwéiwáng nián(qián181nián)yòugǎifēngchǎnwéiliángwáng,dàofēngguóérliúcháorèntài hòuyòurènmìngxìnhóuwéizhàowáng 

dānrènxiàngguó

gāohòunián(qián180nián)yuè,hòubìngzhòng,rènmìngzhàowángwéishàngjiāngjun1,bìngtǒnglǐngběijun1
yòumìngchǎntǒnglǐngnánjun1 hòugènggàojièmenzàihòuyàosòngzàng,dìngyàobīngbǎowèihuánggōngmiǎnbèifǎnduìshìtuándehuángchénjiāchíkòngzhì hòujiǔshìshì chǎnjiǔbèirènmìngwéixiàngguó 

zhūdāngshízàizhǎngānshànquán,suànpànluàn,dànyīnqièguànyīngzhōuděngchénérwèishíháng,wángliúxiāngzhīdàohòu,bīnggōngzhū,bìngliánluòzhūhóu chǎnshìmìngguànyīngtǎowáng,dànguànyīngzhùshìxiāomièliúxìnghuángshì,shìànbīngyíngyáng,bìngwángyuēdìng,zàizhūfǎnpànshíliánbīngtǎo zhūshíxiǎngbīngpànluàn,dànyīnwéiqiècháozhōngdezhōuzhūhóuliúzhāng,zàiwàidechǔliánjun1néngpànbiàndeguànyīngéryóujué 

chǎnshìzěnmede

dāngshíchǎnlǎnbīngquán,tàiwèizhōunéngkòngzhìjun1duì,zhōushìjiāchíyǒurénzhī,quànjiāochūbīngquán yuè,píngyánghóuliúzhīdàolechǎnsuàngōngjìnhángpànluàn,bìnggàozhīchéngxiàngchénpíngzhōu,shíxiāngpínghóutōngjiāngjiējiāogěizhōu,zhōuyòumìnglìngzàiyóushuōjiāochūbīngquán,wánquánxiàngxìn,shìjiāochūbīngquán,ràngzhōuzhǔběijun1 

tóngshí,chǎnzhīkāiběijun1,jìnwèiyānggōng,zhǔnbèizuòluàn chǎnláidào殿diànménqián,nèi,zài殿diànménwàipáihuáiwǎnglái píngyánghóukǒngnánzhìzhǐchǎngōng,gàozhītàiwèi tàiwèiháiwèinéngzhànshèngzhū,méigǎngōngkāixuānchēngzhūchúshì,jiùduìzhūhóushuō: gōngbǎowèihuáng! zhūhóuqǐngqiúpàibīngtóngwǎng,tàiwèigěiqiānduōshìbīng zhūhóujìnwèiyānggōngmén,jiàndàochǎnzhèngzàitíngzhōng shíjìnbàngwǎn,zhūhóubīngxiàngchǎnchōng,chǎntáozǒu tiānkōngkuángfēngzuò,yīnchǎnsuǒdàidǎngqīnxìnhuāngluàn,dōugǎnjiēzhàndòu
zhūhóuděngrénzhuīzhúchǎn,zàilángzhōngdesuǒzhōngjiāngchǎnshā hòuzhūshìhěnkuàijiùbèizhōuděngrénchǎnchú 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科