讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

此人80大寿为什么蒋介石亲自登门拜访还磕头拜寿

来源:讲历史2018-08-21 20:03:47责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】有着“海上闻人”之称的黄金荣,乃是上海人人皆知的“青帮”大头目,流氓“三大亨”之首,另外两人是杜月笙和张啸林。黄金荣1868年出生于浙江余姚一个捕快之家,字锦镛…

yǒuzhe hǎishàngwénrén zhīchēngdehuángjīnróng,nǎishìshànghǎirénrénjiēzhīde qīngbāng tóu,liúmáng sānhēng zhīshǒu,lìngwàiliǎngrénshìyuèshēngzhāngxiàolín 

huángjīnróng1868

niánchūshēngzhèjiāngyáokuàizhījiā,jǐnyōng,xiǎomíngshàng,chāohàojīnróng méiyǒushímewénhuà,shíèrsuìláidàoshànghǎi,shísuìshídàoshànghǎichénghuángmiàojiěsuǒkāidebiǎohuàdiàndāngxué,hòuláiqīnhòuchén,chéngleshànghǎijiède bāotīng  hòu,píngjièjīngmíngdetóunǎo,ànyàoàn,zhúshēngzhìcházhǎng zhèshìdāngshíshànghǎijièxúnfángwéidehuáréncházhǎng 

huángjīnróngshēnzhī,tǎngruògēnliúmángbāngjiépài,hěnnánzuòwěncházhǎngdejiāo 

liúmángyǒusuǒwèi chōnglài deguī:guǒbìngshìmǒuréndeménshēng,què chōng mǒuréndeménshēng,shìyǔnde
ránér,guǒshìmǒuréndeménshēng,shàngfánshíxiǎnglàidiào,shìhángde 

huángjīnróngzhào chōnglài deguī,màochōngqīngbāng  bèizhāngjìngdeménrén,bìngjiè广guǎngshōumén hòulái,gěizhāngjìngsòngliǎngwànyínyuán,zhāngjìngzhēnjiùshōulewéi jiùzhèyàng,nòngjiǎchéngzhēn,chéngleqīngbāng tōng bèichuánrén hòulái,suízheshìdekuòzhǎn,huángjīnróngjìngránzhēndechéngleshànghǎiqīngbānghēng 

<rb>此</rb><rt>cǐ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt>80<rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>寿</rb><rt>shòu</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>蒋</rb><rt>jiǎng</rt><rb>介</rb><rt>jiè</rt><rb>石</rb><rt>shí</rt><rb>亲</rb><rt>qīn</rt><rb>自</rb><rt>zì</rt><rb>登</rb><rt>dēng</rt><rb>门</rb><rt>mén</rt><rb>拜</rb><rt>bài</rt><rb>访</rb><rt>fǎng</rt><rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>磕</rb><rt>kē</rt><rb>头</rb><rt>tóu</rt><rb>拜</rb><rt>bài</rt><rb>寿</rb><rt>shòu</rt>

yǒulejǐngjièqīngbāngzhèliǎngzuòshān,huángjīnróngsuǒ,zuòpǐnshēng,  lelái 

hěnkuài,wénmíngshànghǎide shìjiè ,guīde bǎn 
guìlíngōngyuán,chéngledejiāhuāyuán,chēngzhīwéi huángjiāhuāyuán  huángjīnyuàn ,dexìngmíng huángjīnróng zhōngdeliǎngmìngmíng háiyōngyǒutái guānyuánshì,jun1péi  yuánchéng děngchùshízhuàngfáng,zhōubǎiliángtián  zhōngxiānqiáojìnjun1péidezhuàngsāncéngyángfáng,jiùyǒushífángjiān,rénchēng huánggōngguǎn  

1911

nián,huángjīnróngcóngtóngqiānwǎnghuánggōngguǎn,zhùjiùshìshíduōnián,zhízhìbìng huángjīnróngdeshìzàièrlóudōngduān huánggōngguǎnjìndefáng,duōyóudeménzhù,xíngchénglehuángjīnróngdeshìquān 

zàihuángjīnróngdezhòngduōménshēngzhīzhōng,zuìyǒumíngdeyàoshǔjiǎngjièshíle 

jiǎngjièshíniánqīngshíshìzhōngguódàimín cóngběnliúxuéguīláizhīhòu,zài1920nián7yuèkāideshànghǎizhèngquànpǐnjiāosuǒyòng jiǎngwěi dezhèmíngchǎo 

jiǎngjièshíchǎo,chūyíng,1921niánxiàqiūzhījiāokuī,dào1922niánchūnshíxuèběnguī 

jiǎngjièshíqiànlezhài,zhàizhǔmenyòngqīngbāngménxiàngjiǎngjièshízhài 

shīhúnluòdejiǎngjièshíqiúzhùtóngxiāng shāngjiètóuqiàqīng qiàqīnggēnhuángjīnróngxiàngshú,便biàngěijiǎngjièshíchūlezhǔ,ràngjiǎngjièshíbàihuángjīnróngwéishī,qiúxiāozāi 

shì,qiàqīngxiāndàohuánggōngguǎn,xiànghuángjīnróngtòulejiǎngjièshídebàishīzhī ,jiǎngjièshízàiqiàqīngdepéitóngxià,láidàohuánggōngguǎn,xiànghuángjīnróngshàngzhānghóngtiē,shàngshū huánglǎotáiqián,shòuménshēngjiǎngzhìqīng  jiǎngzhìqīngshìjiǎngjièshízǎoniányòngguòdemíng jiǎngjièshíxiàngduānzuòzàitàishīshàngdehuángjīnróngtóuháng jiùzhèyàng,huángjīnróngshōuxiàjiǎngjièshízuòmén 

jiǔ,huángjīnróngshèyànzhāodàijiǎngjièshídezhàizhǔmen jiān,huángjīnróngzhǐzhejiǎngjièshíshuō,xiànzàizhìqīngshìdele,zhìqīngdezhài,jiāláizhǎoyào 

zhàizhǔmenmiànmiànxiàng,fāngzhīhuángjīnróngshè鸿hóngményàndeběn,shìliánshēngshuō gǎn,gǎn  jiùzhèyàng,huángjīnrónghuàjiù使shǐjiǎngjièshíbǎituōlekùnjìng huángjīnróngháisònggěijiǎngjièshíèrbǎiyángfèi,广guǎngzhōutóubēnsūnzhōngshān jiǎngjièshíyīnduìhuángjīnrónggǎnjìn 

5

niánzhīhòu,jiǎngjièshízhòngfǎnshànghǎi shídejiǎngjièshíshìjīnfēi,huángjīnróngjīngzhī,dāngniándeménjiǎngzhìqīng,便biànshìdāngjīnde běijun1zǒnglìngjiǎngjièshíjiāngjun1  

1927

nián3yuè27,jiǎngjièshílǐngduìjìnshànghǎihòu,huángjīnróngliánmángbàijiàn jiǎngzǒnglìng  shíshídehuángjīnrónggǎnjǐnqiāoqiāoménshēngtiēsòngháigěilejiǎngjièshí jiǎngjièshíkǒukǒushēngshēngchēng huánglǎoxiānshēng ,háiliúyòngcān 

jiǎngjièshíhuìhuángjīnróng,gèngzhòngyàodedeshìyàohuángjīnróngbāngzhùzàishànghǎizhèngòngchǎndǎng 

shítiānzhīhòu,1927nián4yuè12,jiǎngjièshízàishànghǎidòngfǎnmìngzhèngbiàn,chūmiànshāgōngrénjiūcháduìde便biànshìhuángjīnróngshǒuxiàdesūnmen 

wéileduì huánglǎoxiānshēng biǎoshìxiè,jiǎngjièshízài1930niánle wénhángzhōngxìn gěi huángjīnróngguòwàng 

1933

nián,huángjīnrónghuángjiātáng(jīnshànghǎiguìlínguìlíngōngyuán)kuòjiànwéirénhuāyuán,rénchēng huángjiāhuāyuán  zàihuángjiāhuāyuándejiāotīngqiánmiàn,huángjīnróngshùkuàideshíbēi,shàng wénhángzhōngxìn ,shàngshǒu zhōnghuámínguóshíjiǔnián ,xiàmiàn jiǎngzhōngzhèngzèng  

yǒulejiǎngjièshízuòwéizhèngzhìkàoshān,huángjīnrónghénghángshànghǎi,gèngjiāfēiyáng,háo 

1937

nián,huángjīnróngdàofènghuàkànwàngjiǎngjièshí huídàoshànghǎizhīhòu,shuō: jiǎngwěiyuánzhǎngduìbié,liútóngzhuōchīfàn,wènzàishànghǎidexiērénshìfǒuduìcóngqiányàngzūnjìng háishuōniánle,wàimiàndeshìshǎoguǎnguǎn,bǎozhòngshēnzuìyàojǐn  

huángjīnróngměiniándōu lóngzhòng guòshēng,yīnwéiměihuíguòshēng,dōushìshōushòujīnyíncáibǎodehǎohuì shí,lùnshìfǒurènshí,zhīyàoshōudàohuángjīnróngguòshēngdeqǐngjiǎn,shuídōugǎnsòng 

1947

nián12yuè,huángjīnróngshí寿shòu shēnwéi zǒngtǒng dejiǎngjièshízhīzhīhòu,qīndàoshànghǎihuángjiāhuāyuánjiāotīngxiànghuángjīnróngbài寿shòu huángjīnróngliánshuō gǎndāng ,jiǎngjièshíquèyìnghuángjīnróngdàohóngshàngzuòdìng,ránhòuxiàngguìxià,letóuhòu 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科