讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

《延禧攻略》舒贵人唱的歌是什么?舒贵人结局是什么

来源:讲历史2018-08-21 15:54:59责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】延禧攻略舒贵人唱的歌是什么据悉,电视剧《延禧攻略》中舒贵人唱的歌曲是《宫墙柳》。宫墙柳歌词宫墙柳 玉搔头纤纤红酥手寂寞酒 锁春愁往事难开口宫墙柳 玉搔头纤纤红酥…

yángōngluèshūguìrénchàngdeshìshíme

,diànshì yángōngluè zhōngshūguìrénchàngdeshì gōngqiángliǔ  

gōngqiángliǔ

gōngqiángliǔsāotóu

xiānxiānhóngshǒu

jiǔsuǒchūnchóu

wǎngshìnánkāikǒu

gōngqiángliǔsāotóu

xiānxiānhóngshǒu

jiǔsuǒchūnchóu

wǎngshìnánkāikǒu

huīhuīxiùdàizǒu

<rb class= yángōngluè shūguìrénchàngdeshìshíme?shūguìrénjiéshìshíme">

xiàngkānyōu?

jiàohuángliángmèngxǐnghòu

xiánhuàdàobáitóu!

xiánhuàdàobáitóu!

gōngqiángliǔsuífēngzǒu

kòushǒu

àiyōuyōuhènyōuyōu

zuòjiǎnqiú

shuíshuōēnàiyǒngxiǔ?

suìleqiānjīnqiú

mèngzuìdǎowàngjiānglóu

guǎnwànchóu!

shuíshuōēnàiyǒngxiǔ?

suìleqiānjīnqiú

mèngzuìdǎowàngjiānglóu

guǎnwànchóu

guǎnwànchóushàng

<rb class= yángōngluè shūguìrénchàngdeshìshíme?shūguìrénjiéshìshíme">

yángōngluèshūguìrénjiéshìshíme

<rb class= yángōngluè shūguìrénchàngdeshìshíme?shūguìrénjiéshìshíme">

,shūguìréndejiéhuìtàihǎo,jiézànshíwèizhī,menháishìjìngděngdiànshìchūba!

yīngluòduìshūguìréndāngniándexiū,bìngméiyǒuwàng怀huái,éryīngluòhòuláidepǐn,xiǎngyàobàoshūguìrén,jiǎnzhífǎnzhǎng,érqiě,zhèshūguìrénquèshíshìzhōngshēnchǒng,shēngzhīshēngguòhái,háixìngzǎoyāo,āi,shūguìrénā,zǎozhī,dāngchūne,zhēnshìzhōngdeniēhànā,mejiēxiàlái,háishìràngmenshìdàiba!

zàishǐshàng,shūguìrénjiùshìqīnggāozōngshūfēishì 

shūfēi(1728-1777)shì,qiánlóngzhīfēi shìshìlánglányǒng寿shòudeér lánmíngzhūdecéngsūn,chūshēnjiàogāo,jiāshìxiǎn shūfēishēngyōngzhèngliùniánliùyuèchū qiánlóngliùniánshísānsuìshígōngwéiguìrén,tóngniánshíyuè,fēngwéishūpín 

qiánlóngshísānniányuèjìnshūfēi qiánlóngshíliùniánshūfēizàièrshísuìshíshēnghuángshí,dànzǎoshāng běnrénqiánlóngshíèrniányuèsānshíshìshì,xiǎngnián49suì 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

此人因为调戏60岁寡妇 差点演变为一场战争

今天小编要说的,就是历史上一个著名的寡妇门事件,虽然这个寡妇不是一般人——因为她号称历史上最狠毒的女人。但是面对这样的事...详情>>