讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

焦土政策是什么意思?焦土政策的内容

来源:讲历史2018-08-21 20:03:53责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】军事上焦土政策(Scorched-earth Policy,又称焦土作战)是一种军事战略(military tactic)。此战略包括当敌人进入或撤出某处时…

jun1shìshàngjiāozhèng(Scorched-earth Policy,yòuchēngjiāozuòzhàn)shìzhǒngjun1shìzhànluè(military tactic) zhànluèbāokuòdāngrénjìnhuòchèchūmǒuchùshíhuàirènnéngduìrényǒuyòngdedōng西 zhōngwénzhōng jiāo debāokuòshāohuàinóngzuòláicuīhuǐréndeshíláiyuán,chēngjiānqīng zhèbìngxiàn使shǐrénshíquē,háibāokuòhuàizhēsuǒ jiāotōngyùnshū tōngxùngōngyuán 

zhèngshàng"jiāo"zhèngzhǐdeshìbiāogōngliàngchūshòugōngchǎn,huòzhěhuàigōngdexìng,cuòbàishōugòuréndeshōugòu chūshòu"huángguànzhīzhū"chángchángshìjiāozhèngdefèn 

<rb>焦</rb><rt>jiāo</rt><rb>土</rb><rt>tǔ</rt><rb>政</rb><rt>zhèng</rt><rb>策</rb><rt>cè</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>意</rb><rt>yì</rt><rb>思</rb><rt>sī</rt>?<rb>焦</rb><rt>jiāo</rt><rb>土</rb><rt>tǔ</rt><rb>政</rb><rt>zhèng</rt><rb>策</rb><rt>cè</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>内</rb><rt>nèi</rt><rb>容</rb><rt>róng</rt>

    yuán

jiāozhèng(Scorched-earth Policy,yòuchēngjiāozuòzhàn)shìzhǒngjun1shìzhànluè(Military strategy) zhànluèbāokuòdāngrénjìnhuòchèchūmǒuchùshíhuàirènnéngduìrényǒuyòngdedōng西 zhōngwénzhōng jiāo debāokuòshāohuàinóngzuòláicuīhuǐréndeshíláiyuán,chēngjiānqīng zhèzhànshùhuìzàixiàndài使shǐyòngshàngbìngxiàn使shǐrénshíquē,háibāokuòhuàizhēsuǒ jiāotōngyùnshū tōngxùngōngyuán 

zhèyàngdehángdòngyǒunénghuìbèiwèijun1zhànlǐngdejun1duìguànchèzhíháng,shènzhìshìwèizàijun1zhànlǐngdejun1duì zhèhuìcháng dāogēnghuǒzhǒng nònghùn,hòuzhěbìngfēishìjun1shìzhànluè,érshìzhǒngnónggēngshù yǒunénghuìbāohán,dànhuìchéngxìngdehuàiréndeyuánzhèyàngdehángwéixiàngtóng,yīnwéi jiāo shìjiào zhànluè érfēi zhànshù deqiǎo zhèzhǒngzhànluècéngchūxiànshǐshàngdezhòngyàozhànzhīzhōng,èrzhànzhōngjiàozhemíngdejiāozhèngzhǔyàoshìjiǎngjièshíde"jiāokàngzhàn" 

    yǐnshēn

jiāozhèng(Scorched-earth Policy)zàixiàndàijìngzhēngzhōngyǐnshēnwéibiāogōngliàngchūshòugōngchǎn,huòzhěhuàigōngdexìng,cuòbàishōugòuréndeshōugòu,shìgōngdezhǔdòngxìngfǎnshōugòucuòshī,shìzhǒngliǎngbàishāngdeluè 

chángyòngzuòzhǔyàoyǒuliǎngzhǒng:

(1)chūshòu"guànzhū"

gōngnéngjiāngyǐnshōugòuzhěxìngde"huángguànshàngdezhēnzhū"(crown jewels),xiējīngyínghǎodegōnghuòzhěchǎnchūshòu,使shǐshōugòuzhědeshíxiàn
huòzhězēngjiāliàngchǎn,gāogōngzhài,zuìhòu使shǐshōugòuzhěfàngshōugòuhuá 

(2)pàngzhànshù

gōnggòuzhìliàngjīngyíngguānhuòyíngnéngchàdechǎn,使shǐgōngchǎnzhìliàngxiàjiàng
huòzhěshìzuòxiēzhǎngshíjiāncáinéngjiànxiàodetóu,使shǐgōngzàiduǎnshíjiānnèichǎnshōujiǎn tōngguòcǎiyòngzhèxiēshǒuduàn,使shǐgōngcóngjīnggànbiànyōngzhǒng,shōugòuzhīhòu,mǎifāngjiāngkānzhòng cǎizhèzhǒnglèi"cán"defāngshì,jiàngshōugòuzhědeshōugòushōuhuòzēngjiāshōugòuzhědefēngxiǎnnénggòudào退tuìèshōugòudede 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科