讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

中国古代十大雷人情人

来源:讲历史2018-01-20 15:55:00责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】 第十名:陷入师生恋不能自拔的鱼幼薇与温庭筠雷人劲爆点:颠覆传统思维,开师生恋之先河。 雷倒指数:★★★上榜理由:鱼幼薇即鱼玄机,天才诗童。大诗人温庭筠专程慕访…

shímíng:xiànshīshēngliànnéngdeyòuwēiwēntíngjun1

léirénjìnbàodiǎn:diānchuántǒngwéi,kāishīshēngliànzhīxiān 
léidǎozhǐshù:   

shàngbǎngyóu:yòuwēixuán,tiāncáishītóng shīrénwēntíngjun1zhuānchéng访fǎngbìngzuòledelǎoshī,yòuwēifāngxīnàn wēntíngjun1kāihòu,yòuwēixiěxiàshǒuyánshī yáofēiqīng ,jièshīzhēzhēyǎnyǎnlexīnshēng: jiēluànqióngmíng,tíngyānqīng yuèzhōnglínxiǎng,lóushàngyuǎnmíng zhěndiànliángfēngzhe,yáoqínhènshēng jun1lǎnshū,wèiqiūqíng  fēiqīngwēntíngjun1de,zhōngqíngwēntíngjun1yānnéngzhī?jiǔyòuwēiyòuxiěchū dōngwēnfēiqīng deshī: sōushīdēngxiàyín,miánzhǎnghánqīn
mǎntíngchóufēng,tòuhuǎngshāchuāngyuèshěn shūsànwèiwénzhōngsuíyuàn,shèngshuāikōngjiànběnláixīnyōudìngtóngshù,quèjiūjiūkōngràolín  biǎogèngjiāzhíbái,shǎodeyōuyuàn,wēntíngjun1zěnhuìjiě?tǎngruòhuíróuqíngwànzhǒngdeshī,yòuwēijiùchénglewēnrén,dànshìèrrénniánlíngxiàngchà32suì,qiánxiǎnghòu,zhīhǎojiāngliánàishēnmáixīnzhōng,zhōnggǎnkuàchūshénshèngde 

jiǔmíng:tándedōngshīliǔshìchénzào
léirénjìnbàodiǎn:chīderénràngàiqíngbiàn 
léirénzhǐshù:   
shàngbǎngyóu:chénzàojiāyǎngzheqún,rénláilejiùyīngchóu,zhèyǒudiǎnxiàngxiànzàizhāodàirénjìntīngOK,liǔshìxìngfēichánghuǒbàoqiěàichī měiyǒudìnghuìzhezhànghǎnjiào,zhǐsānghuái,háiyòngqiāoqiáng,gǎochénzàohěnméimiàn dōngxiěguòshǒushīxiàochénzào:lóngqiūshìlián,tánkōngshuōyǒumián wéndōngshīhǒu,zhǔzhàngluòshǒuxīnmángrán cóngzhōngkànchūchénzàodenài 

míng:huánggǎojiěliàndewànzhēnérmíngxiànzōng
léirénjìnbàodiǎn:jiěliànshìxiàndàizhuānyǒu,gǎnhuánggǎojiěliàngèngshìjuéjǐnyǒu 
léidǎozhǐshù:    
shàngbǎngyóu:wànzhēnérmíngxiànzōngshíjiǔsuì,shìmíngxiànzōngdetiēshēn,xiànzōngzuòtàishíchángchùwánshuǎ,zhēnér便biàndàizhexiànzōngyóuwánxuè,jiǔshēngqíng xiànzōngwèihòu,wéiliànzhewànzhēnérrén xiànzōnghuánghòuchénghūnhòuyuè,zhèwèilǎojiějiěhuà便biànràngxiànzōngfèichùlehuánghòu,jiànxiànzōngduìdeàichéng shì míngshǐ zhōngyǒuzǎi: gōngguìfēiwànshì,zhūchéngrén suìxuǎntíng,wéisūntàihòugōng zhǎng,shìxiànzōngdōnggōng xiànzōngniánshíliùwèi,fēisānshíyǒu,jǐng,shànyíng,suíchánfèihuánghòushì,liùgōngjìn měiyóuxìng,fēiróngqián chénghuàèrniánzhèngyuèshēnghuáng,,qiǎnzhōng使shǐzhūshānchuān,suífēngguìfēi huángwèihōng,fēishìshēn  

míng:àidàohuóláidetáohuācuī
léirénjìnbàodiǎn:xiàngzhìmìng,àiqínghuíshēng 
léidǎozhǐshù:    
shàngbǎngyóu:niánjīnménzhōng,rénmiàntáohuāxiàngyìnghóng rénmiànzhīchù,táohuājiùxiàochūnfēng zhèshǒuzhemíngde dōuchéngnánzhuāng shuōdejiùshìcuītáohuā(jiàoshímemíngkǎozhèng,zàntáohuāzhī)deshì,cuīyóuwánshíkǒunóngjiātǎoshuǐ,táohuājiànzhōngqíng,xiàngài,dàndōuméiyǒushuō,èrniáncuīzàiláishíxiǎoyuànjīngsuǒshànglesuǒtóu cuīshìzàizuǒbiāndeménshànglezhèshǒushī,yòuguòletiān,cuīyòu,tīngjiànyuànyǒushēng,jiùqiāoménxúnwèn,yǒulǎohànchūláishuō:nínshìcuīma?nínhàiledeér!cóngniánjiàndàohòujiùjīngshénhuǎng,qiántiānkànjiànménshàngdeshī,jìnménjiùbìngle,chīdele,shìshāle cuīshānggǎnbēitòng,qǐngqiújìnnèihuí,táohuāháizhěngzàichuángshàng cuītáidetóu,zhěnzhedetuǐ,zhedǎogàoshuō:láile jiǔtáohuāzhēngkāileyǎn,huóleguòlái shìzàimèng běnshìshī· qínggǎn zhōngyǒuzǎi duōshǎoyǒuxiēkuāzhāng,dànjiànàiqíngzhīwěi 

liùmíng:érjiàgěigōnggōngdeyánghuántángmínghuáng
léirénjìnbàodiǎn:àiqíngméiyǒuniánlíngchà,ránshòubèifènxiànzhì 
léidǎozhǐshù:    
shàngbǎngyóu:tángmínghuángkànshàngyánghuánshí,jīngjiàgěimàochàduōniánle tángmínghuángrénlúnzhī,jiāngérwéiyǒu guòrénjiēyǒuqíng,jun1wángtōngrényàng,tángmínghuángduìyánghuánzhíhěnchǒngài bái zhǎnghèn zhōngduìmendeàiqíngshìkěndìngde:yuèzhǎngshēng殿diàn,bànrénshí zàitiānyuànzuòniǎo,zàiyuànwéiliánzhī tiānzhǎngjiǔyǒushíjìn,hènmiánmiánjué zhìxiěchūletángmínghuángyángguìfēiàiqíngdenónglièguìfēihòushuāngfāngdeniànzhīqíng 

míng:shūsǎozhīliàndecáozhízhēnshì
léirénjìnbàodiǎn:xiōngchóurén,shūsǎoquèxiàngài,dāngzhēnshìàiqíngràngrénxuànshén 
léidǎozhǐshù:    
shàngbǎngyóu:cáozhízhemíngdepiānzhāng luòshén kāishǐjiào gǎnzhēn ,yǒurénkǎozhèngshuōshìwéile怀huáiniàndezhōngrénjiānsǎocáozhīzhēnshìsuǒzuò,cáozhíshǎoshízhēnshìcháoxiàngchù,jiǔshēngqíng dànjǐnjǐnshìbǎidejīngshénliànài zhēnshìhòucáoháijiāngzhēnshìdesònggěilecáozhí 

míng:ràngzhànghòuchéngxiāndehuāruǐrénmèngchǎng
léirénjìnbàodiǎn:jiāngcuòjiùcuò,ràngzhànghòuchéngwéirénrénbàideshénxiān, 
léidǎozhǐshù:    
shàngbǎngyóu:huāruǐrénshìdàishíhòushǔdàihuángmèngchǎngdeguìfēi,běnmèngchǎngxiàngchùshífènēnài,sòngtàizhàokuāngyìnmièhòushǔhòumèngchǎngbàobìngshēnwáng,huāruǐrénbèizhàokuāngyìnwéiguìfēi,dànxīnzǒngpāoxiàmèngchǎngdeēnqíng,suǒqīnshǒuhuàledexiàng,bài,liàobèitàizhuàngjiàn,zhīhuǎngchēnggòngdeshìzhāngxiān,qiú,xiēgōngdefēipíntīngshuōgòngfèngzhāngxiān,便biàndōudàoréngōngzhōngzhàoyànghuàgòngfènglái,wàngshēnghuángcóngguì hòuláizhāngxiānsòngdehuàxiàngjìngcóngjìnzhōngchuánchū,liánmínjiānyàoxiǎngshēngérbàodehuàzhóuzhāngxiān,xiānghuādǐng,zhìjīnshuāi ,mèngchǎngjiǔquányǒuzhī,dìnghuìshífèngǎnniànhuāruǐrénle,hòurényǒurénzuòshī:gònglíngguǐshuōshìshénlíng,diǎnchīqíngzǒngmǐn qiānjiānnánwéi,shāngxīnrén 

sānmíng:chōngshìzhuīnándezhuówénjun1xiàng
léirénjìnbàodiǎn:chōngjiāoshù,àiqíngguī xiěduànzhuīnándejiāhuà 
léidǎozhǐshù:     
shàngbǎngyóu:zhuówénjun1kànzhōngnéngdànqínzuòshīdeshuàixiàng,ránjiālánzhīxiàngàibìngbēn,wàikāilexiǎojiǔguǎn,dānglǎobǎnniáng,dāngdiànxiǎoèr zhèzàidāngshífēngjiànjiāojiājiāoyánjǐndeshèhuì,shìhěnlede 

èrmíng:huángtiānzhì
léirénjìnbàodiǎn:tóngchuáng,xiānhòuchēng 
léidǎozhǐshù:     
shàngbǎngyóu:gāozōngshìfēichánghuāntiānde,ránhuìfèichùwánghuánghòu,gǎizhāotiānwéihòu ércóngtiānzhújiànzhǎngcháozhèng,hòuláizhōngdānglehuáng èrréndōudāngguòhuángdezàizhōngguóshǐshàngshìjuéjǐnyǒude 

míng:gǎnhuánghūndewénxiù
léirénjìnbàodiǎn:gǎnhuánghūn,jīnrén 

léidǎozhǐshù:     
shàngbǎngyóu:1931niánwénxiùtōngguòshīxiàngchūhūn yuànnàoshàngyuàn,suíjīngshuāngfāngshījiāoshèle,yóugěiwénxiù5 5wànyuánshànyǎngfèi bèiyīnghūnhòu,wéiwǎnhuímiàn,hái1931nián9yuè13zàijīng jīn bàozhǐshàng广guǎnggàokāndēng shàng :shūfēishànhángyuán,xiǎnwéizhì,chèyuánfēngwèihào,fèiwéishùrén,qīn 

 • 春秋越人已经有冰镇酒喝

  早在春秋战国时期,越王勾践的大夫们已经有了冰窖,夏天的时候,他们把酒冰了喝;冬天,则把酒温了喝……关于2004年中国十大考古发现之一的江苏无锡鸿山越国贵族墓,人们有太多的谜需要揭开详情>>

  2018-01-20 09:27:01
 • 关羽的骄傲断送了刘备的江山

  关羽,字长生,演义中字云长。此人文武双全,勤政爱民。一生忠胆,义薄云天。生为世人赞叹,死受万民敬仰,至今香火不断,万口相传。&nbs详情>>

  2018-01-20 09:26:59
 • 孔明学院?如果任课老师都是“马谡”“魏延”会怎样

  据报道,“孔明学院”日前在襄阳学院正式成立,该院设立诸葛亮一班和二班,从大一学生中分别遴选40名文科生和理科生来培养拔尖创新人才。要说教育机构以历史名人来命名,也不算什么新鲜事儿。详情>>

  2018-01-20 09:26:56
 • 三国周瑜葬于南昌瑶湖? 专家称此说法缺乏有力证据

  “周瑜墓、吕蒙墓、黄盖墓都在我们村里。”在高新区麻丘镇长江村,你只要问问村里有些什么好去处,几乎所有村民都会这么回答。那一带百姓都笃信一个传说:周瑜墓就在长江村的东樟山!记者听到麻详情>>

  2018-01-19 20:25:12
 • 曹操并非夏侯氏后裔!“曹氏源于夏侯氏”乃出于裴松所注

  ——与征集曹姓、夏侯姓男子,欲以DNA技术破解曹墓真伪之谜者商榷曹操墓被发掘的消息一经传出,引起了各大媒体的特殊关注。考古学、历史学详情>>

  2018-01-19 20:25:08
 • 秋叶落祁山——诸葛亮的最后两封信

  蜀汉建兴十二年(公元二三四年)秋八月。渭水之滨,沉浸在五丈原暮色之中的蜀军大营一片沉寂,只有中军“克复中原”的大旗偶尔随着饱含凉意的骤风微微摆动,才为这灰蒙蒙的世界带来一丝生气。中详情>>

  2018-01-19 20:25:05
 • 周瑜隆中对:诸葛亮三气周瑜的历史真相

  “诸葛亮三气周瑜”是经典作品中的经典桥段,酣畅淋漓,淋漓尽致地表现了前者的足智多谋和后者的胸怀狭窄。咱们先看一看在罗贯中笔下孔明先生是怎样故意欺负公瑾同志的:一气周瑜——周瑜和诸葛详情>>

  2018-01-19 19:21:38
 • 魏文帝曹丕的夫人——针神薛灵芸

  曹操的长子曹丕,是一位极赋心计和雄才的人,曹操死后,他抛开汉献帝,即位作了魏文帝,改元黄初,迁都洛阳。曹丕称帝后,为了巩固政权进行了一系列的改革:营建宫殿,选投人才,减轻赋税,提倡详情>>

  2018-01-19 19:21:35
 • 草根皇帝朱元璋如何处分对自己不忠的女人

  老百姓有言,古代皇帝没有一个不好色的(除了小皇帝啊),此言有道理。胡军版朱元璋虽然朱元璋与马秀英两人之间感情极好,但并不是说朱元璋的后宫生活就不丰富,朱元璋也是男人,是男人就喜欢美详情>>

  2018-01-19 19:21:30

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

谈古论今:再论三国中周瑜和鲁肃谁更聪明?

当下,新的《三国演义》正在电视上成为热点。提起《三国演义》,大家难免议论起聪明的周瑜,和貌似懦弱的鲁肃。这两个人中,鲁肃...详情>>