讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

揭秘从顺治到乾隆 皇帝如何接力打造“盛世”

来源:讲历史2018-05-09 09:41:30责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】整个清朝的统治,共有260多年。其中,顺治至乾隆年间就占了一半,而且奠立了稳定的疆域,达到了强盛的状态。在这一时期的版图内,王朝的政治变化可谓波澜壮阔。顺治在位…

zhěngqīngcháodetǒngzhì,gòngyǒu260duōnián zhōng,shùnzhìzhìqiánlóngniánjiānjiùzhànlebàn,érqiědiànlewěndìngdejiāng,dàoleqiángshèngdezhuàngtài zàizhèshídebǎnnèi,wángcháodezhèngzhìbiànhuàwèilánzhuàngkuò 

shùnzhìzàiwèijiān

luànmànmànmàixiàngzhìwěn

1644

nián,míngzhèngquánzàiběifāngbēngkuì,nánfānghěnkuàixíngchéngleduìkàngdemiàn chóngzhēndāngniánnóngsānyuèshíjiǔwáng,dànjiāngnánquèzhīzhèxiāoshí,chàduōdàoyuèyuèchūle yóu,míngshìsūnbèixiàngyōng,zàinánjīng shàoxìng zhōu zhàoqìngděngjiànxīndezhèngquán,tǒngchēngnánmíngwángcháo 

<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>从</rb><rt>cóng</rt><rb>顺</rb><rt>shùn</rt><rb>治</rb><rt>zhì</rt><rb>到</rb><rt>dào</rt><rb>乾</rb><rt>qián</rt><rb>隆</rb><rt>lóng</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>如</rb><rt>rú</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>接</rb><rt>jiē</rt><rb>力</rb><rt>lì</rt><rb>打</rb><rt>dǎ</rt><rb>造</rb><rt>zào</rt>&ldquo</ruby><ruby><rb>盛</rb><rt>shèng</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt>&rdquo</ruby><ruby>

tóngshí,niányòudelíncóngshānhǎiguānjìndàoběijīng,nóngshíyuèxuānqīngwángcháodequè cóngzhèshíkāishǐ,zhídào1661nián(shùnzhìshínián)西nánzuìhòudenánmíngzhèngquányǒngcháojiéshù,qīngcháocáisuànběnshíxiànjiāngtǒng nián,jiùshìkāngyuánnián 

zhěngshùnzhìcháozuìduōsuàn18nián,yǒuhěnduōxīndezhèngzhìdiàozhěngcuòshītuīháng,bāokuòshuì yáokǎoshìděngfāngmiàn,zhǔzhǐduōzàixiūyǎngshēng shùnzhìzuìhòugōngdezhào,ràngrénhěngǎn怀huái,duōshìjiǎngzuòháigòuhǎo,shēnghuóshàngnéngjiējiǎn,使shǐyòngréncáiméidàowèi mínguóniánjiānbiānxiě qīngshǐ稿gǎo dexuézhěrènwéi,zàiyàngluànshídàimànmànxiàngzhìwěnshímàijìndechéngzhōng,shùnzhìzàiwèijiānshízuòlehěnduōhǎoshì,wéidejiùshìzàiwèishíjiāntàiduǎn 

yàozhǐchūdeshì,shēngshùnzhìchūnánfāngkàngqīnderuògànshǐpiànduàn,gèngshìxiǎnshífènbēizhuàng cóngyángzhōu nánjīng zhènjiāng jiāngyīndàozhōuděng,chūxiànlehěnduōlìngréngǎnshāngdekàngqīngshì 

,qīngbīngjiānggōngzhìjiādìngchéngdeshíhòu,zàinóngcūnyǎngbìngdexiāngshēnhóudòngcéng,bèihǎoyǒuhuángchún耀yàoděngrénqǐngzhìchéngzhōng,lǐngdǎodāngdekàngqīnghuódòng,zuìhòumenxùnnán hóudòngcéngdecéng,fèngxiōngzhǎngzhīmìng,chílǎoqīnjiāzhōngxiǎowǎngxiāngjiān,duǒguòlezhèjié dàncéngděngrénzhícóngshìzhexiàkàngqīnghuódòng,qiěcóng1646niánzhèngyuèkāishǐ,juédìngxiě,zhízhìniányuèshízhōngzhǐ zàizhōng,chúleyòngjiàoyǐnhuìdefāngshì,shùyǒuzhìzhīshìdekàngqīnghuódòngwài,háixiàlejiāngnánzhīxiàngguāndexiāo,bìngshíshūcúnhuóshìdetòngzhīqíng jiào,měitiāndōu,měitiāndōuhuì,měitiāndōuyīnggāi zuìhòu,yīnchuánxiāoderénbèizhuāhòupànbiàn,hóucéngchénlóng xiàwánchún tiānkuíděngrénquánzāodàoshā 

cānkàngqīnghuódòngérnánderéndāngzhōng,yǒurénchūshēnsōngjiāngwàng,jiàodǒngyòushēn sōngjiāngdǒngshìzhōngzuìyǒumíngde,dāngránshìmíngdedǒngchāng zàidǒngchāngzhīhòu,jīngzhèngquángèng,dǒngjiājiànshuāiluò 

dàoshùnzhìniánjiān,jiāxìngdewàngzhǔyàotuōzàidǒnghán dǒngděngrénshēnshàng shùnzhìsānnián,yóukǎodehuī,menkāishǐcānjiākǎoshì,suīráncáishíhěngāo,dànchūbìngshùn zhídàoshùnzhìshínián,dǒnghánzhōngkǎozhōngjìnshì,wèilièèrjiǎèr,shínián36suì yóushìèrjiǎ,yàoguānzhèngshí jiùzàishíjiān,jiāngnánbàoleyǐngxiǎngshēnyuǎnde zòuxiāoàn ,dǒnghándegōngmínghěnduōrényàngdōubèile 

zhèyàngbiànhuàdeshídài,zhēnxiàngkǒngshàngrènzài táohuāshàn degǎnkǎiyàng: yǎnkànzhūlóu,yǎnkànyànbīn,yǎnkànlóule  

kāngliùnánxún

duìjiāngnánshìrénshī 怀huáiróu 

<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>从</rb><rt>cóng</rt><rb>顺</rb><rt>shùn</rt><rb>治</rb><rt>zhì</rt><rb>到</rb><rt>dào</rt><rb>乾</rb><rt>qián</rt><rb>隆</rb><rt>lóng</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>如</rb><rt>rú</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>接</rb><rt>jiē</rt><rb>力</rb><rt>lì</rt><rb>打</rb><rt>dǎ</rt><rb>造</rb><rt>zào</rt>&ldquo</ruby><ruby><rb>盛</rb><rt>shèng</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt>&rdquo</ruby><ruby>

dǒnghánbèizòuxiāohòu,shíjiānjīngláidàolekāngcháo shuō,kāngzài6suìdeshíhòu,jiùhěntǎoshùnzhìdehuān ,èrdàoqǐngān shùnzhìwènmenyǒushímeyuànwàng,èrshuōyuànwéixiánwáng,xuánjiǎngyuànxiàohuáng 

kāngzàiwèishí,yǒushāáobài jìnpéngdǎng  gèngmíngtián  shōutáiwān shāé biāndiǎnděngzhíchēngdàodegōng tóngshí,tuīhángmínjiānxiǎngjiāohuà,zàimíngtàizhūyuánzhāngèrshíshèng xiàoshùn zūnjìngzhǎngshàng xiāng jiāoxùnsūn ānshēng zuòfēiwéi chǔshàng,xíngchéngle shèng广guǎngxùn zhèyàngdejiāowénběn,bìngyàoqiúxiāngjiānměiyuèxuéliǎng,zàixiǎngshàngjìnwěnwángcháodetǒngzhìzhì 

guò,suízhesānfānzhīluàndebào,fāngshèhuìluànxiàngbiànshēng shì,kāngxiàleshèng,shuōzhìshìzhīdàozàizhèngrénxīn,bìngshēnshuōleduōxiàngguāndeyàoqiú duìzhèdiǎn,dǒnghándǎoshìchēngsòngyǒujiā,rènwéiyǒulezhèdàoshèng,shèhuìyīnggāihuìtàipíngdiǎn,zhìhuìbiànhǎo dàntóngshí,zàizhōngháishìxiěleshǎofāngshèhuìzhèngzhìbàihuàidejǐngxiàng,suǒwèizàonièzhěduō míngduànzhěshǎodeshìfēihúnxiáozhuàngkuàng 

kāngyǒuliùnánxún shìkāngèrshísānnián,shídǒnghánháizàishì zhōufāngjiēdàideguānyuánshìxúntāngbīn tāngbīndejiējiǎnshìchūlemíngde,yǒu dòutāng dechēnghào jiēdàikāngdeguīpáichǎng,xiǎngláishìgòukuòchāoshēhuáde xiàngjiàoéryán,páichǎngjiàohǎodeháishìkāngèrshíniándeèrnánxún 

nián,jìn60suì méiyǒurèngōngmíngdehuàjiāwánghuī,zàiyǒurénxuéshēngdetuījiànxià,běijīngzhǔchí kāngnánxún huìhuàgōngzuò niánhòu,zhèhàodehuìhuàgōngchéngwánchéngle dànwánghuīfàngleshòuguān,fǎnhuíjiāngnán jīngchéngdeguānguìrénxiěleshǎoshīpiānwéisòngháng,kāngháizèng shānshuǐqīnghuī shìēnshǎng hòulái,wánghuījiùchēngqīnghuīzhǔrén,zhùdefāngmíngqīnghuī,biāndewénchēng qīnghuītáng ,xīnháishìwéiróngde 

zàisōngjiāng,dǒngchāngjiājīngchūxiànzhǎngchéngshuāiluòzhītài dàokāngshínián,dǒngjiāwàngjièkāngnánxúnzhī,huòjiāzàiróng耀yàode menzhīdàokāngshènàishàngdeshūhuà,jiùyóudǒngchāngsūn shíwéiguójiānshēngdedǒngjiànzhōngxiàngnánxúnzhìsōngjiāngdekāngjìnxiànledǒngchāngdehuà,guǒrándàochuán: jìnchéngdeshōule,dehuàshànghěnhǎo,dǒngchāngdeshū,huángshàngyòulínxiěde,duìsūnshuōzhī  

xiǎnrán,kāngnánxúnchúleshìcháshuǐ fāngbǎixìngshēnghuówài,háiyǒuduìqīngchūkāiguóláibǎoshòudejiāngnánshìrén 怀huáiróu demiàn qīngtíngwànggèngduōhuòjiāngnánshìréndezhīchí,lùnshìzàizhèngzhì jīnglǐng,háishìwénhuàlǐng 

yōngzhèngqínzhèng13nián

 xiào zhōngzhěngdùnzhì

<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>从</rb><rt>cóng</rt><rb>顺</rb><rt>shùn</rt><rb>治</rb><rt>zhì</rt><rb>到</rb><rt>dào</rt><rb>乾</rb><rt>qián</rt><rb>隆</rb><rt>lóng</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>如</rb><rt>rú</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>接</rb><rt>jiē</rt><rb>力</rb><rt>lì</rt><rb>打</rb><rt>dǎ</rt><rb>造</rb><rt>zào</rt>&ldquo</ruby><ruby><rb>盛</rb><rt>shèng</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt>&rdquo</ruby><ruby>

yōngzhèngshìréndàozhōngniáncáiyǒuhuìzuòhuángde,yīnérgōngzuòchángqínfèn cóngxìngqíngshàngjiǎng,shìqīngdàishǐshàngwèiyǒudewáng huìyīngduìshèhuìshàngyīnhuángwèichéngérduìchǎnshēngdebiàn怀huái,zhuānménzhuànxiě jiào jìnhángbiànbái ràngxīnchénchùxún访fǎngyǒushù tōngxìngmìngxiūyǎngderén,shuō yǒuyòngchù  háibiān xǐngshì : nánláiběiwǎngzǒu西dōng,kànshēngzǒngshìkōng tiānkōng,kōng,rénshēngyǎoyǎozàizhōng kōng,yuèkōng,láiláiwǎngwǎngyǒugōng tiánkōng,kōng,huànleduōshǎozhǔrénwēng jīnkōng,yínkōng,hòucéngzàishǒuzhōng kōng,kōng,huángquánshàngxiàngféng  zhèwèixiàngle hónglóumèng zhōngde hǎole  

wài,jiùjīntiānliúxiàdegōngzhōngdàngànláikàn,jiāngkāngshídàijiùchángyòngdeshéfāngshì,tuīdàolezhì,liúxiàlewénnèiróngshífènfēngdeguānyuánpíng réndeshíhòu,zàizhūzhōnghuìxiě wèiliángxīnsàngjìn,chǐzhīxiǎorén  gāoguānzòushūshí,zhèyàngshuō: zhèngōngshènān,wéizhènguò hǎome?hǎoshēngàizhe,duōwéizhènxiàonián  àiniángēngyáoshíjiùzhèyàngxiě: zhènshízhīténg,fāngyǒuyánduìtiānshénmíng  shènzhìshuō,niángēngyáoshì zhènyǒngyuǎnliàoshìzhīchén  dànfānliǎnshíbiànhuàkuài, ěrshūzhīrén,guānshǐshūsuǒzǎi,céngyǒubèiěrzhīshènzhě  kuānwèiguānyuánshíhuìshuō: ruòxìnguò,fàngxīnyòufàngxīn,jiùshìjīngāngnénghàndòngzhènháo,yāoguàinénghuòzhèndiǎn  guò,yǒushínàodiǎnxiǎoqíng: zhènjiùshìzhèyànghàn!jiùshìzhèyàngbǐngxìng!jiùshìzhèyànghuáng!ěrděngchénruòzhèn,zhènzàiěrděng miǎnzhī! 

zǒngdeláishuō,yōngzhèngkǎoguānjiàozhùzhǎngxiàng guānhuàdebiāozhǔnnéngfǒubèikàntòu guò,néngguòqínzhèngshēnshàngdexiēwèn,yōngzhèngzàiwèizhīyǒu13nián yōngzhèngdeshíérzhōng,zhǎngdàochéngniándeyǒu,hóngshí hóng hóngzhòu hóngzhān chénghuángwèideshìhóng jiùshìhòuláihào shíquángōng deqiánlónghuáng 

qiánlóngwénzhìshì

xiǎngjìnyòuhuòbìngháng

cóngkāngzhìqiánlóng,bānrènwéishìqīngcháodefánhuáshèngshì zàizhèyàngdebèijǐngxià,shíwénréndeshēnghuóháicúnzàiduōkǒnghuāngdeqíngtài,wénjiùshìxiǎn qīngdàixiàngliúliángàn zhuāngdìnglóngkānmíngshǐànzhèyàngdewén,tǒnggòngyǒu88 zhōng,shùnzhìcháo2,kāngcháo2,yōngzhèng4,tǒngtǒngshēngqiánlóngcháo xiǎodewénzhī,gèngshìduōniúmáo zhèliǎng:

shì guànàn  zhèànsuànshàngwén,jiǎngdeshìjiāng西rénwánghóu,yīnsuōbiān kāngdiǎn chéng guàn shūzāodàogào zuìhòucháchūdànshàngǎibiān,érqiějiānghuángdemiàohuìzhíhángpáixià,fànxiàpànzhīzuì,bèichāojiā shātóu,quánjiāxiǎoèrshírénjun1liánzuò,huòchù,huòchōngjun1 yǒufènchāojiāqīngdānliúlexiàlái: zhùfángshíjiānbàn,liánzhuānděngxiàng,gòngzhíyínsānshíliùliǎngliùqián ménshǒukōngduàn,zhíyínsānliǎngliùqián tángkǒu,zhíyínliǎngèrqián hòucàikuài,zhíyínshíèrliǎngqián zhúchuáng dèng pán tǒng xiāng guì tiě língxīngjiànděngxiàng,gòngzhíyínliùliǎngjiǔqiánliùfèn shídòu,zhíyínqián xiǎozhūkǒu,zhíyínsānqiánèrfèn zhī,zhíyínqiánfèn  suǒyǒujiādāngjiālái,háiguòliùshíliǎng,shífènlián!

èrshì tóushūàn  shān西línfénéryǒuxiēnǎofēngdexiùcáiféngyán,tóngshíkànshàngzhāngsānliǎngjiādeér,dàngēnběnhūnpìn zhīqiánlóngjiāngdàotàilíngbài,jìngdàizhenéngxiǎnshìcáixuéde   shī èrjīngzhùjiěwén稿gǎo,lánjiàtóuchéng,wàngjun1wángzhùchángsuǒyuàn liào,bèiguānhuò,bèicóngzhòngdìngzuì,liúfàngwài 

<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>从</rb><rt>cóng</rt><rb>顺</rb><rt>shùn</rt><rb>治</rb><rt>zhì</rt><rb>到</rb><rt>dào</rt><rb>乾</rb><rt>qián</rt><rb>隆</rb><rt>lóng</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>如</rb><rt>rú</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>接</rb><rt>jiē</rt><rb>力</rb><rt>lì</rt><rb>打</rb><rt>dǎ</rt><rb>造</rb><rt>zào</rt>&ldquo</ruby><ruby><rb>盛</rb><rt>shèng</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt>&rdquo</ruby><ruby>

shíwénrénzhāodewénzhīhuò,zhèngxùnsuǒjiǎngde:yǒudeshìmǎng
yǒudeshìfēngyǒudeshìxiāng,zhēndeshíhuìyǒudeshìcǎomín,shízàiguānxīnhuángjiā érmìngyùngàihěnbēicǎn,shìlíngchí,miè,便biànshìshātóu,huòzhě zhǎnjiānhòu ,réngránhuóchū 

dāngrán,qīngwángcháoduìzhīshífènzǒngshàngchílóngluòzhītài jìng,pángdeguójiāyàocóngkǎozhīshàngpānshēngchénggōngdejīngyīngfèn,chōngshídàohángzhènggòuzhōng érkǎoshìdechénggōng,gěidāngshíshūréndeyòuhuòquèshí shǎorénchīxìn,wéiyǒutōngguòdechénggōng,cáinéngdàorénshēngdezhōngbiāo 

xìngshèngxiàdelínrénshēng,jiùqiánlóngniánjiānjìngwánchéngde línwàishǐ suǒmiáoxiěyàng,shìduōyàngde bānéryán,shūrénzhīyàokǎoshēngyuán(xiùcái)de,jiāzhōngjiùmiǎndiàodìngdedīngliángshuì,qiězhènggònglǐnshànyín(shēnghuófèi) háishèyǒuzhuānméndexuéyuàn xuédào xuéguānmendekǎoyīngshìgōngzuò,ménguānyàoduìmenxiàngdài qiánlónghuángshènzhìguīdìng,zhīyàoyōngyǒushēngyuán gòngshì réndegōngmíng,háimiǎndiàochàyáo dànguǒshēngkǎochénggōngwàng,jiùhěnyǒunénggēnsōnglíngyàngchūbēitàn: shìjièwànbānjiēshàngpǐn,wéiyǒushūshìxiàliú  

zǒngzhī,qīngcháogānggāngjiàndeshùnzhìhuángjiān,píngzhànzhēngchuàngshāng tuīzhǎnxiūyǎngshēngzhèng kāngcháoyánzhèzhèngzhìzhǔ线xiàn,tóngshízhùzhòngwénhuàshàngdediàokònglóngluò dàoyōngzhèngshídài,wángcháoqíngxíngběnwěndìng,céngshèhuìzhìdezhěngdùnkāishǐbèidàogèngzhòngyàodecéngmiàn,jǐngěiguāngòngyǎngliányín,érqiěbān zhōuxiànshì ,jiāqiángfānghángzhènggōngzuò hòudeqiánlóngcháo,zàizhǎngbèimendejīngxīnjīngyínghòu,zǒngshàngchùwénzhìshìdezhuàngtài,tiāncháoxīnjiànjiànshēngpéngzhàng,yǒutíngzhìzhītài zhèzhǒngshèngshìzhīdegǎnjiào,zhīhòuzhújiànchéngwéixiànshí,lìnghòurénjìngǎnkǎi 

 • 揭秘古代夫妻床第之间真实存在的那些巫术

  如能使两性相爱的“和合咒”、专门为单相思女性所用的“猎哥神咒符”等。当事人只要把巫师所画的符咒放在被爱慕者的身上,或让他喝了,就能“如愿以偿详情>>

  2018-05-08 09:51:27
 • 梁山好汉里出场最早的一个 为何没混出啥模样?

  三岁看大,七岁看老,这话用在史进身上,一点都不错,看他少年时的情况,基本就能知道他成年后的作为。史进是梁山好汉里出场最早的一个,出现在第二回里,暗合他的2B身份。有一种铅笔的型号是2B的,施大爷笔下的详情>>

  2018-05-08 09:51:24
 • 许仙白素贞跨种交配为何能成功生个正常孩子

  许仙和白娘子动人凄美的爱情故事,至今仍在民间流传。后人对《白蛇传》的起源产生了浓厚的兴趣,想知道民间传说爱情故事《白蛇传》发生在哪一年间,又或者许仙是哪个朝代的?说起许仙和白娘子,大家都会联想到雷峰塔详情>>

  2018-05-08 09:51:22
 • 为何古代男人偏爱三寸金莲的小脚?非小脚不娶

  众所周知,三寸金莲是古代女性的美丽标准之一。崇尚自然、珍视身体与生命的中国人为何偏偏和女人的脚过不去呢?网络配图缠足始于南唐后主李煜,李后主有位爱妾窈娘(窅娘),妩媚风骚,能歌善舞,李煜为她筑了六尺高详情>>

  2018-05-07 18:33:34
 • 古代的美女怎么打扮自己的?胭脂是这么用的

  我们现在的人都知道世上的四大邪术!泰国的变性!韩国的整容!日本的化妆!中国的PS!只有懒女人没有丑女人!怀念古代的纯天然美女?其实古代美女也对化妆十分热衷呢。网络配图在看电视剧时我们经常会听到这个词,详情>>

  2018-05-07 18:33:31
 • alt=

  古代中国最早的虎妈是谁?孟母如何教育孟子的?古今中外,“虎妈”实在很多——如果对虎妈的定义是高度重视孩子教育,严格管教孩子,并且在这些方面处于强势主导地详情>>

  2018-05-07 18:33:29
 • 趣闻:杨贵妃死后老太竟因拾到贵妃袜子而发财

  杨贵妃是唐朝命运最为跌宕的皇妃,他的死亡也充满屈辱。据说她死后遗物遍地,有一位老太因捡到贵妃的一只袜子而发了大财,这是怎么回事呢?一起来看看吧。网络配图唐玄宗天宝十五年(公元756年),兼任范阳、平卢详情>>

  2018-05-07 17:21:48
 • 揭秘因皮肤白保命 为喝人乳养上百位妻妾!

  相信不少人都学过贾谊的《过秦论》,这个贾谊就是他的学生;此外由于跟荀子学习过,所以韩非子、李斯和他算是同门师兄弟。之所以说张苍是科学家,因为他在科学方面的成就是相当高的,比如:网络配图他编辑、校正过一详情>>

  2018-05-07 17:21:45
 • 蒲松龄写《聊斋志异》为何热衷写婚外情呢?

  蒲松龄(1640-1715),字留仙,号柳泉居士,世称聊斋先生,山东淄川(今属淄博)人,清代文学家。出身于一个逐渐败落的地主家庭,广读经史,学识渊博。代表作《聊斋志异》,是我国文言文短篇志怪小说中成就详情>>

  2018-05-07 17:21:42

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

曹丕曹植相煎何太急的典故简介

曹丕曹植相煎何太急的典故同父异母的曹丕与曹植,为了获得曹操的认同,互相竞争,因此失去了兄弟之间的血脉亲情。他们各自聚集了...详情>>