讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

满清灭亡后皇室的伙食标准怎么样?是低还是高?

来源:讲历史2017-10-20 10:35:27责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】清朝灭亡后,满清皇室依然在紫禁城生活,生活水准维持在灭亡前的标准。当时皇帝的尊号保留,各军阀虽然不再拿他们当高高在上的皇室看,根据《清室优待条件》,大清皇帝辞位…

qīngcháomièwánghòu,mǎnqīnghuángshìránzàijìnchéngshēnghuó,shēnghuóshuǐzhǔnwéichízàimièwángqiándebiāozhǔn dāngshíhuángdezūnhàobǎoliú,jun1suīránzàimendānggāogāozàishàngdehuángshìkàn,gēn qīngshìyōudàitiáojiàn ,qīnghuángwèizhīhòu,suìyòngbǎiwànliǎng,zhèqiánshìzhènggěichū,zhèngchūqiányǎngzhehuángshìchéngyuán 

ànzhàozhègěiqiánbiāozhǔn,mǎnqīnghuángshìdehuǒshíyīnggāijiàng,érqiějìnchéngyǒuxiēqián,guómínzhèngméidòng,guómínzhèngyǒushī,shìbìngméiyǒugōngnèiwénhuángshìchǎnzhōngfènchūlái 

mǎnqīnghuángshìyǒu,zhídàozuìhòunèidōuméinòngqīngchǔhuángshìyǒuduōshǎo,yǒuxiēbèimentōuzhemàile,jiùshìshuōzhèxiērényǒushōuláiyuán 

<rb>满</rb><rt>mǎn</rt><rb>清</rb><rt>qīng</rt><rb>灭</rb><rt>miè</rt><rb>亡</rb><rt>wáng</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>室</rb><rt>shì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>伙</rb><rt>huǒ</rt><rb>食</rb><rt>shí</rt><rb>标</rb><rt>biāo</rt><rb>准</rb><rt>zhǔn</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>样</rb><rt>yàng</rt>?<rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>低</rb><rt>dī</rt><rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>高</rb><rt>gāo</rt>?

  zhòngyàodeshìmǎnqīnghuángháibǎoliúde,xiǎngshòugòngfèng,zhōngzōngchónglíngméiyǒuxiūwán,guómínzhèngchūqiánxiū 

qīngcháodewánggōngguǒzhǎodàoshēng,guómínzhèngbāngmángzhǎoshēng guǒméifànchī,fèngzhàojiù 

érqiědāngshíqīngcháosuīránmièwáng,dànrénmenháijiàohuángcúnzài,duìhuángquánháishìchóngbàijìngwèizūnchóng,dànzhōngguórénshìzhèyàng,wàiguólǐngshìshìzhèyàng,mǎnméngdewánggōngguì huó,shènzhìbāokuòguómínzhèngdegāoguān,jīngchángdàojìnchéngxiàngtóu 

hòudetàijiānyǒushíduō,穿chuāndeshìlíngluóchóuduàn,kànmendebànshìhěnzhíqiánde,xiànghuángshìluòdeyàng dāngshíhěnduōgāoguān,dàolezhòngyàodejiùgōngbàijiàn,ràng,zàihuíxiǎnbǎi 

suǒrénmenduìchūshēn ménshìhěnkànzhòngde,使shǐméiluòle,dànshìróng耀yào,láixiǎnbǎi yǒurénmenzhèróngxīnbǎizài,huángshìdejiùchàdào 

zuìgǎnderényīnggāishìdezōngqiánlóng,qiánlóngshìshūhuà,dāngshímínjiānsuǒyǒucángpǐndōusōuguādàijìnfàngzàihuánggōng,érqīngcháomièwánghòuguómínzhèngyòuchéngnuòzhèshìhuángderénjiāchǎn,huángkànzheyòngba shìne,jiùbiànmàiwénhuà,guòzhekuòchāodeshēnghuó 

jiǔèrnián,nèiyányínhángzuòguòshíwànyínyuándejiāo,pǐnyǒu16chúnjīnzhōng huángshìzhèmeyǒuqián,chīránchà 

  <rb>满</rb><rt>mǎn</rt><rb>清</rb><rt>qīng</rt><rb>灭</rb><rt>miè</rt><rb>亡</rb><rt>wáng</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>室</rb><rt>shì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>伙</rb><rt>huǒ</rt><rb>食</rb><rt>shí</rt><rb>标</rb><rt>biāo</rt><rb>准</rb><rt>zhǔn</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>样</rb><rt>yàng</rt>?<rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>低</rb><rt>dī</rt><rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>高</rb><rt>gāo</rt>?

   huángdefànshíháishìhěnshēchǐde,érqiěànzhàoqiándeguīlái,chīfàndeshíhòuyāoshàngliùshíduōdàocài,yǒutàijiānhǎn chuánshàn ,qiántàijiānjiùmángláile chīfàndefāngzàidōngnuǎn,chīfànpáichǎng 

liùshídàocàikànyǎnjiùbǎole,gēnběnchīwán,tàifēiguānxīnshēn,yòuràngjīngxīnzhǔnbèièrshíduōdàocài,suànláidehuàyòujiǔshídàocài,dōushēchǐ 

shuōfàndōuyǒusānzhǒng,fànhòuháiyǒushídàoshuǐguǒ 

shíshēchǐshìhuīhuòde,zuòwéiméiluòhuáng,běnyīnggāijiāoxùn,qínjiǎnwéiběn,zěnmenéngbiànběnjiāne?kuàngdāngshízhōngguóbǎixìngshēnghuódōuhǎo,退tuìwèidehuángshìshēnghuózhèmehǎo,zhèzěnnéngràngbǎixìng?

mǎnqīngdehuǒshídànméiyǒujiàng,fǎnérbǎochílezhīqiándeshēhuá 

jìnchéngyòngshuǐshìbiéde,menyòngtōngdejǐngshuǐ,fǎnérdàoběijīng西jiāodequánshānshuǐ,shífènshēhuá quánshānshuǐyàozhuānméndeshuǐchē,shìměitiānxià,rénmendōunéngkànjiànmáochē,chēshàngchā,shàngmiànxiězhe huángjiāzhuānyùn ,rénmenzhīdàozhèshìhuángjiāyùnshuǐdechēliàng 

<rb>满</rb><rt>mǎn</rt><rb>清</rb><rt>qīng</rt><rb>灭</rb><rt>miè</rt><rb>亡</rb><rt>wáng</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>室</rb><rt>shì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>伙</rb><rt>huǒ</rt><rb>食</rb><rt>shí</rt><rb>标</rb><rt>biāo</rt><rb>准</rb><rt>zhǔn</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>样</rb><rt>yàng</rt>?<rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>低</rb><rt>dī</rt><rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>高</rb><rt>gāo</rt>?

  jun1húnzhànniándài,bǎixìngliánzhōudōuméi,guǎnshímeshuǐzhìhǎoháishìhǎo,érhuángshìpiānjiùjiǎoqíng,lùnpàohuǒliántiānháishìbīngbáo,máoyùnshuǐchēránchàngtōng 

zhèshuōmínghuángshìrénjiàozūnguì,gēntōngbǎixìngyàng,mendemìngzūnguì,suǒyàochīzuìhǎode,yòngzuìhǎode,liánshuǐdōuyàozuìhǎode,shìshēnfènchàbié 

,menjīngméiyǒushíquán,méiyǒumìngshù,zhème zuò ,cáihuì zuò  dànmennéngkànchū,pàijun1suīránquánzài,huángshìliánguīlěidōushì,menháishìduìhuángquányǒuzūnchóng,duìhuángshìgěilezuìdezhào,zhèzhèngshìmende xìng  

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

 • 武则天入宫十二年为何没有为唐太宗添一个孩子?

  近年来,一出出武则天影视剧的播出,掀起一波波武则天热,引出对真正历史上的那个武则天的好奇。在竭力维持男尊女卑秩序的传统社会,武则天一度成为毁誉褒贬争论最多,留下疑惑最多的一个历史人物。我们至今连她原来详情>>

  2017-10-20 09:27:50
 • 孙尚香都怀孕了孙权为什么还要将她嫁给刘备

  有一出讲三国的戏里就是这么说的,刘备所娶到的孙尚香只是孙权用过的一个丫环,别说,这还真有一定的道理。网络配图  东汉末年三国争霸时期,孙权想取回荆州,周瑜献计“假招亲扣详情>>

  2017-10-20 09:15:12
 • 降龙十八掌到底有多无敌竟把乔峰打到差点丧命?

  金庸笔下最为人熟知的武功,应该就是“降龙十八掌”了吧。而一般说到降龙十八掌,我们都会自动带入乔峰。这功夫呢,是丐帮前帮主汪剑通教授给乔峰的。根据记载,练过这降龙十八掌的,前后大详情>>

  2017-10-20 09:15:10
 • 古代历史女人除了靠美貌和才华出名还能靠哭

  贾宝玉曾有一句话:女人是水做的肉。古往今来女孩子们往往多愁善感,她们的心情如饱含了水分的海绵一样,轻轻的一拧就能拧出一大片的水渍来。在这用水做成的心情里,富含的是稠稠黏黏的情感分子,如果这些分子遇到大详情>>

  2017-10-20 09:15:08
 • 美女貂蝉为什么会有那么多“准老公”?

  这个世界上有些事情你不服不行,比方貂蝉,明明是一个民间传说人物,或者说是小说人物,但她却活在了世人的心中。在历史上昙花一现或者根本不存在的貂蝉,据说其原型来自《后汉书》一个没有名字的婢女。当年董卓曾为详情>>

  2017-10-19 18:12:22
 • 中国古代四大美男子是谁?为什么他们无一善终

  潘安——得罪权贵,遭灭三族由于时代及环境差异,审视美男子的标准也会随之变化,而有一个人,在经过千百年岁月的洗礼,始终被称为古今美男子的标准,此人就是西晋时期的潘安,如成语&ld详情>>

  2017-10-19 18:12:20
 • 在古代的那个社会中,皇帝三宫六院,左拥右抱的,后宫的女子每次选一批新的,形形色色的妃子在皇帝的面前,这么说皇后应该是最危险的人。因为皇帝接触了不同的女性,皇后对皇帝的吸引力自然就少了,很容易就被冷详情>>

  2017-10-19 17:52:08
 • 朱棣之所以敢造反夺位都是因为朱元璋杀了这个人

  明朝开国后,太祖朱元璋为了确保自己老朱家江山万年永固,采取了许多让皇权高度集中的手段,但是即便如此,朱元璋还是整日闷闷不乐。原来,朱元璋的身边有不少功勋卓著,位高权重的“小伙伴&rdquo详情>>

  2017-10-19 17:52:05
 • 唐僧西天取经取回来的这样价值连城的东西是什么?

  唐僧取经相信我们都再熟悉不过了,玄奘法师为了深入研究佛学,他冒着生命危险,西行取经,一路上克服了种种艰难险阻,才到达佛教发源地印度。那么玄奘西游取经归来带回了怎样的佛学瑰宝呢?据说他所带回了的这样详情>>

  2017-10-19 17:52:02

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科