讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

公主爱上和尚?李世民的这个女儿究竟有多大胆

来源:讲历史2017-10-31 16:06:37责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】 有一种说法叫“烂汉脏唐”,说的就是汉唐两代皇室的私生活比较乱,有不少今天听起来是限制级,需要打码的宫闱故事。今日去汉唐已远,只可于史籍中循迹,窥其端倪。大唐太…

  yǒuzhǒngshuōjiào lànhànzāngtáng ,shuōdejiùshìhàntángliǎngdàihuángshìdeshēnghuójiàoluàn,yǒushǎojīntiāntīngláishìxiànzhì,yàodegōngwéishì 

jīnhàntángyuǎn,zhīshǐzhōngxún,kuīduān tángtàizōnghuángshìmínshìdàimíngjun1, zhēnguānzhīzhì zhíbèijīnshǐxuéjiāsuǒsòngyáng,shìdàichuántǒngchénggōngguójiāzhìdediǎnxíngyàngběn dànshì,tàizōnghuángzhìguópíngtiānxiàshìshèngjun1,zhìjiāquèfāng 

zhìjiāfāngdebiǎoxiànzhījiùshìxiàzhediào zàishìmínzhūzhōng,yǒuwèijiàogāoyánggōngzhǔdeér,shìshí zài jiùtángshū   xīntángshū  zhìtōngjiàn zhōng,jīngcháqīnggāoyánggōngzhǔdeshēngshìshuíle cóngxiēshǐshítuīduàn,gāoyángdeshēngyīngdāngshìtàizōngdeshùfēi,shìyǎnderén dànshì,huòshìyīnwéishēngdeài,gāoyángyòujiùshòushìmínténgài,suànshàngshìzhǎngshàngmíngzhū 

<rb>公</rb><rt>gōng</rt><rb>主</rb><rt>zhǔ</rt><rb>爱</rb><rt>ài</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>和</rb><rt>hé</rt><rb>尚</rb><rt>shàng</rt>?<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>这</rb><rt>zhè</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>儿</rb><rt>ér</rt><rb>究</rb><rt>jiū</rt><rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>胆</rb><rt>dǎn</rt>

huángduìgāoyánggōngzhǔdeténgài,háibiǎoxiànzàiwéisuǒxuǎndezhàngshàng gāoyánggōngzhǔpèidenánrénjiàofángài,míngxiàngfángxuánlíngde fángxuánlíngzhèrén,xiǎngshāozhīsuítángderéndōuzhīdào,shìmíndeyuánxūngōngchén,bèitàizōnghuángchēngzànwéi chóumóuwéi,dìngshèzhīgōng  fángxuánlíngzàishìmínháishìqínwángdeshíhòujiùtóubēnle,hòuláicānlexuánménzhībiàn,yòushìzhēnguānzhīzhìdezhòngyàogòngxiànzhě,dāngzhīkuìdedàimíngxiàng,zhēnguānsānniánèryuèwéishàngshūzuǒshè,zhēnguānshíniánfēngliángguógōng 

tàizōnghuángjiānggāoyánggōngzhǔpèigěifángjiā,chúleténgài,háiyǒucéngkǎoliàng huángjiāshìsuícháoyángshìyàng,dōuchūguānlǒngjun1shìtuán,érfángjiāshìchuántǒngdeshāndōngshì,róngguānlǒngtuánshāndōngshìshìshìmínzhíyàozuòdeshìqíng,fángliányīnshìzhèzhǒngkǎo 

hūnhòudegāoyánggōngzhǔguòzhexìngdeshēnghuó,dànmǎn suítángshídàiderénchéngběicháorénkāifàngzhīfēng,fàngdàng zhèng bào zhōngduìběicháorénfēngshàngdezǎi:

jīn· · · · · · huò宿xiǔmen,huòmàoérfǎn yóu· · · · · · bēishāngzhuó,xiánhángzòu 

gāoyánggōngzhǔjiùshìhuānyóude,zhèràngjiéshílewèigāosēng,hàobiàn biàn,shìzhèjiāngjīnhuárénshēngèrnián,shísuìchūjiā,shīcóngzǒngchízhemínggāosēngdàoyuè,bìngzhùzhǎngān西běidejīnchéngfānghuìchāng 

biànshìyǒucáihuádesēngrén,shǎo怀huáigāodǎozhījiē,róngmàojun4xiùyīng,fán lìngwài,xuánzàngshīcóngtiānzhújīnghuíláizhīhòu,zhǎolejiǔmínggāosēngxiézhùfānjīng,biànjiùshìzhōngzhī zhèyàngwèiyīngjun4gāosēng,jiàorénài 

<rb>公</rb><rt>gōng</rt><rb>主</rb><rt>zhǔ</rt><rb>爱</rb><rt>ài</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>和</rb><rt>hé</rt><rb>尚</rb><rt>shàng</rt>?<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>这</rb><rt>zhè</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>儿</rb><rt>ér</rt><rb>究</rb><rt>jiū</rt><rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>胆</rb><rt>dǎn</rt>

gāoyánggōngzhǔbiànshàngdeàiqíngshìshìzhèyàngkāishǐde, xīntángshū zǎi:

chū,zhǔzhīfēng,huìzhǔàiliè,jiànéryuèzhī,zhàng,zhīluàn,gèngèrcóngài,xiǎng亿 

gēnzhèzhèzǎi,biànshàngdecǎozàigāoyánggōngzhǔdefēng gōngzhǔfángàilièdeshíhòudàoleshī,shìgōngzhǔgāosēngkāishǐlekuàide· · · · · · ,wéilecháng,gěisòngleliǎngměi kàn,zhèshízàikān!

tiānxiàméiyǒutòufēngdeqiáng,shìqínghòuláiháishìbàile! huìshǐdào,biànjīnbǎoshénzhěn,yánzhǔsuǒ ,yuánláibiànshàngshǒuyǒugōngzhǔsuǒzèngdejīnbǎoshénzhěn,hòuláibèidàole,jiùzhèyàngdàoqièàndezhēnchá,dǎozhìletōngjiānàndebài!

shìmínzhèn,yāozhǎnbiàn!

gāoyánggōngzhǔshìānfènderén!jǐnxiànzàinánguānshàng!

zhēnguānèrshísānnián(649nián),shìmínjiàbēng zhíbèirénrènwéiyōngnuòzhīréndezhìchéngwéixīnjun1,shìwéitánggāozōng,bèihòushìjiùzhǎngsūn 

fángàiyǒujiàofángzhí,shìfángxuánlíngdezhǎng,fángjiāliángguógōngjuéwèidechéngzhě hěnduōjiātíngdecáichǎnjiūfēnyàng,fángjiāliǎngxiōngyīnwéicáichǎn juéwèigǎoguānzhíhǎo 

gāozōngyǒnghuīnián(653nián),gāoyánggōngzhǔzhīshénjīngcuòle,ránsǒngyǒngzhàngzhǎohuángtǎoyàojuéwèi,yàohuángfángjiājuéwèicóngfángzhíyàoguòlái zhìshìshǎ,huìqīnggǎibiànqīndāngniándejuédìng!

<rb>公</rb><rt>gōng</rt><rb>主</rb><rt>zhǔ</rt><rb>爱</rb><rt>ài</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>和</rb><rt>hé</rt><rb>尚</rb><rt>shàng</rt>?<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>这</rb><rt>zhè</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>儿</rb><rt>ér</rt><rb>究</rb><rt>jiū</rt><rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>胆</rb><rt>dǎn</rt>

gāoyánggōngzhǔxìnggāngliè,kànhuánggěimiàn,jiùgàncuìhuōchūle!gāoyánggōngzhǔchuànliánlewèi gōngzhǔ,jìngránsuàngǎozhèngbiàn,gàndiàogāozōngzhì,mentáichūlejīngwángyuánjǐng,zhèshìgāoyuāndeliù,zhìdehuángshū 

gāoyángshìshìmín,mendexuánménhuìchénggōng zuìzhōng,zhèngbiàntāizhōng!gāozōngzhìmìngzhǎngsūnshěnàn,shìxīnhěnshǒuderén,zàishǒuzhōng,zhèxiàodemóufǎnànyuèzuòyuè,dāngniándehuángwèihòuxuǎnzhě  wángbèiqiānchějìnlái zuìzhōng,yuánjǐng  fángài gāoyánggōngzhǔděngquánbèishā 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

 • 《水浒传》悬疑:潘金莲挑逗武松为何没有成功?

  金莲把酒抿了一口,看他没有动,把杯子朝下一放,把他望望:有趣!这个人真老实得好玩呢!你不开口就让你不开口了吗?我非要来同你谈谈,挑逗挑逗你。详情>>

  2017-10-31 10:32:24
 • 古代女囚为啥宁愿死也不愿去坐牢?原因很简单

  大家都知道,在春秋战国开始出现了单独给女犯人设立的监狱。一直往后男女的监狱就分开了,而据宋代刑狱明细记载,在宋朝时犯罪后,女囚犯一般都会在被抓进去之前就自杀畏罪。网络配图  这不仅详情>>

  2017-10-31 09:06:25
 • 宝安公主之死都是因为她的丈夫王铣

  俗话说,皇帝额女儿不愁嫁,身为公主,万千荣宠于一身,普通人娶了公主,那可算是烧了几辈子的高香了。但有一个人,却因为驸马身份,失去了自己的理想和抱负,从而对公主实施冷暴力,最终公主忧郁而死。这个公主就是详情>>

  2017-10-31 09:06:22
 • 春秋美女南子是谁?她最后是怎么死的呢?

  南子曾经是春秋时期的第一大美女,史书上对她的评价是“美而淫”,她长得很漂亮,作为宋国的一个政治筹码,她被安排嫁给了卫灵公,卫灵公这人也是个生性淫荡的人,他不仅迷恋女色,还对长得详情>>

  2017-10-31 09:06:19
 • 揭秘风流成性的乾隆皇帝最爱的女人居然是她!

  清高宗爱新觉罗·弘历(1711年9月25日—1799年2月7日),清朝第六位皇帝,定都北京之后的第四位皇帝。是中国历史上实际执掌国家最高权力时间最长的皇帝,也是最长寿的皇帝。详情>>

  2017-10-31 08:49:44
 • 古代如何神化刘邦:先给他父亲戴顶绿帽子

  汉代是如何神化刘邦:先给他父亲戴顶绿帽子古代开国皇帝在坐稳了江山后,大都鼓吹自己出生时的传奇色彩。《宋史》和《明史》中就分别记载了赵匡胤和朱元璋出生时都出现了“红光满屋”的怪异详情>>

  2017-10-31 08:49:41
 • 古代官员被抄家后处理女家眷的三种方式!

  古代的人们,若是犯了抄家罪,不只是没收财产这么简单,古代的男人犯了重罪,没有严重到要满门抄斩,只是被罚抄家,那么不仅他要遭殃,家人也要跟着受罪,家中女眷的命运,更是十分的悲惨。网络配图第一种:被赐死或详情>>

  2017-10-31 08:49:38
 • 古代第一假太监:住在皇宫与太后生下两孩子

  说起来,秦始皇嬴政是否是嬴氏血脉的话题,至今人们都在讨论纷纷,究竟他是“仲父”吕不韦的私生子呢?还是“父皇”秦王异人的纯正嬴氏血脉呢?有关嬴政身世的考证详情>>

  2017-10-30 22:05:08
 • 小说中的全真七子武功平平 为何江湖地位那么高

  看过金庸老先生写的《射雕》和《神雕》后,很多人可能会不理解,全真七子相对于东邪西毒、南帝北丐以及主角郭靖,武功都不咋地,可为何江湖地位却那么高?如果你了解历史上真实的全真七子的话,你就会知道金庸老先生详情>>

  2017-10-30 22:05:06

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科