讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

权力之殇:吕不韦为何将最爱的女人送到别人的床

来源:讲历史2018-09-29 14:12:16责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】初,吕不韦是个纯粹的生意人,倒买倒卖,不是特别有钱,那是相当有钱。做生意到处跑,这一天就跑到了邯郸,碰到了一个叫嬴异人的年轻人。异人这孩子虽说是秦国王孙,却比较…

chū,wéishìchúncuìdeshēngrén,dǎomǎidǎomài,shìbiéyǒuqián,shìxiàngdāngyǒuqián zuòshēngdàochùpǎo,zhètiānjiùpǎodàolehándān,pèngdàolejiàoyíngréndeniánqīngrén rénzhèháisuīshuōshìqínguówángsūn,quèjiàomìng,méiguòguòtiānxiàngyàngde,jiùbèidāngzuòrénzhìzàizhàoguó xiàngrénzhèyàngdewángsūn,qínguóyǒuèrsānshí,shǎoméiguān,suǒqínguógēnběnméijiāngzhèrénzhìdehuófàngzàixīn,zhàoyàngsānchàpàijun1duìláiwènhòuzhàoguódebiānjiāng zhàoguóhěnshēng,réndedàijiàngzàijiàng,nòngrénhěn 

<rb>权</rb><rt>quán</rt><rb>力</rb><rt>lì</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>殇</rb><rt>shāng</rt>:<rb>吕</rb><rt>lǚ</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>韦</rb><rt>wéi</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>爱</rb><rt>ài</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>送</rb><rt>sòng</rt><rb>到</rb><rt>dào</rt><rb>别</rb><rt>bié</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>床</rb><rt>chuáng</rt>

huàshuōwéijiànrénzhèluòwángsūn,shíyǎnmào绿guāng,liánshēnggǎntànrén huò  dāngjuédìng,yàoduìshìjiājìnhángzhànluèdiàozhěng,bìngpǎohuíjiāzuòlǎodexiǎnggōngzuò 

wènlǎo: zhǒngtiándetóuhuíbàoshìduōshǎo? 

 1000%  

 zuòzhūshēngdetóuhuíbàone? 

 10000%  

 qióngkùnliáodǎodewángsūnzhíchéngqínguójun1zhǔdetóuhuíbàone? 

  %(qióng)  

wéilǎotǒnglexiǎngrènshízhīhòu,yàokāishǐzuòzhèshēngle shìréntánpàn gěirénkāichūdetiáojiànshì: jiùguāngchūrén,dequánbāogěi,bǎodāngshàngqínguódewáng  réntīng,tiānxiàyǒuhǎodeshìqíng?jiāngxìnjiāng qínguódewángwèicóngláiméiyǒuxiǎngguò,yàozhēnnéngzuòshàng,jiǎnzhígēnbáijiǎnchàduō,shìjiùfāng,dào: jun1,qǐngfènqínguójun1gòngzhī  

rénmenchángshuō,huìzhīchuíqīngyǒuzhǔnbèiderén zhèhuàshígǒutōng huìzhīchuíqīngyǒunéngderén!qiángzhěyùnqiáng zhèshìshàngcōngmíngrényǒuhěnduō,rènwéirénhuòdekěndìngzhǐwéi ránér,yàozhēnzhèngrénzhèhuòxiāoshòuchū,quèfēiwéi shuíràngshìbiéyǒuqián,érshìxiàngdāngyǒuqiánne 

dào,wéile300%detóuhuíbào,běngǎnmàoshàngjiǎojiàdewēixiǎn jiàn,wàiguóběnjiādemìngdōujiàozhījiàn qiáozánmendewéi,miànduì %detóuhuíbào,ránmiàngǎixīntiào delěngjìngnàixīn,xiàngshìrénzhǎnxiànchūgāomíngdezhìhuìchāofándeluè 

    rénxìngderuòdiǎn

jiéshírénzhīhòu,wéishēngzuòle,gǎihángwánleshāoqián yóu,shēngchǎngshàngshǎolezhīè,quánchǎngshàngduōlewèimíngxīng zuòwǎngzhànde,huānbiéréndeqiándāngdeqiánláishāo,wéiquèshìdeqiándāngbiéréndeqiánláishāo,duāndeshìhǎo 

wéishuǎishǒujiùshìbǎijīn,sònggěirén,huā,gǎishàngǎishànshēnghuó,jiéjiāojiéjiāobīn,zǎndiǎnmíng réncóngméijiànguòduōdejīnqián,hǎotiāndōuhēizheyǎnquān,zhīdàodeshuōduǒzàijiātōngxiāoshùqiánwán,zhīdàodeháiwéicháoqiánzàishǒu,便biànláipiáone 

wéishuǎishǒuyòushìbǎijīn,sōuluótiānxiàwánhǎo,dàidàoxiányáng,réndemíngxiàngěihuáyángrén 

dāngshí,qínguówéizhāowángzàiwèi,réndelǎoānguójun1wéitài ānguójun1yǒuduōlǎo,réndeqīnxiàzhīshìzhōngzhī,érqiězhāoānguójun1huān ānguójun1lǎosuīduō,quèchǒngxìnghuáyángrén piānqiǎohuáyángrén,shìwéiwǎngshuōzhī 

suǒyǒuderényǒugòngtóngdiǎn,jiùshìmendōushìrén wéishìchūlemíngdehuāhuāgōng,érqiěhuāxiàngdāngyǒushùhánliàng,duìrén,yǒuxióngjiāngshíwànzhīyǒng chéngpàozàizhīfěnduī,duìréndeshēngwàng,néngzhīshǒuéryǒushùxīn,kānlúnbiǎnzhuólún duìréndexīnqiú,néngshìérshén,yóupáodīngjiěniú yīn,jìnguǎnzhǎngxiàngbáolòuzhuōè,dànfánhǎoguòde,quètóngzhōnglezhòude,xīnzàiróngxiàbiédenánrén,chéngtiānshímeshìxiǎngzuò,jiùxiǎngzhewéihǎozàihǎo,hǎoshàngjiāhǎo ránér,wéishìzhǒngwànhuācóngzhōngguò zhīzhānshēndezhǔ,yòngdehuàjiǎng,jiùshìqiānghuànfāng xiēbèiderén,bèiwàngquèledefēngqíng,cóngzhīnéngshēnghuózàitòngchóuchàngzhīzhōng,suǒwèilángzhōngshēngshì wéidemíngzàirénquānzhōngyuèláiyuè,suǒ,suīrányuǎnfēishímeyángchērén,dànchūménzhuǎnquān,ǒuěrnéngméngzhìguǒyíngchēhuílái 

zhèyàngdewéi,duìjiǔchùshēngōngdehuáyángrén,ránshìchāochāoyǒu duìhuáyángrénshuōdào: wénzhī,shìrénzhě,shuāiéràichí jīnrénshìtài,shènàiér,shízǎojiézhūzhōngxiánxiàozhě,wéiérzhī,zàizhòngzūn,bǎisuìzhīhòu,suǒzhěwéiwáng,zhōngshīshì,suǒwèiyánérwànshìzhī fánhuáshíshùběn,shuāiàichíhòu,suīkāi,shàng?jīnrénxiánzhì,jiézhūhóubīnbiàntiānxià,rénwéitiān,tàirén,érzhīzhōngnán,wéi,yòuxìng,rén,rénchéngshíwéi,rénjìngshìyǒuchǒngqín  

rénxìngyǒuliǎngdiǎn,shìbiàntóngqíngruòzhě
èrshìshīēnbào,bìngxiǎngdāngránwéi,shīēnyuè,huíbàoyuèduō zhèèrdiǎnjiǎnzhíjiùshìruòdiǎn huáyángrénsuīránshēnchùgāowèi,dànzhèliǎngdiǎnránbèi,shènzhìtōngréngèngwéiqiángliè huáyángrénhěnkuài便biànbèiwéishuō 

shì,huáyángréngěitàiānguójun1chuīlezhěnbiānfēng,xiānshìzàn rénjuéxián,láiwǎngzhějiēchēngzhī  ránhòuyòuyuē: qièxìng,yuànrénwéi,tuōqièshēn! ānguójun1zhī,huáyángrén,yuērénwéi,bìnghòukuìyuǎnzàihándānderén,érqǐngwéizhī 

    zuǒshǒuměi,yòushǒujiāngshān

wéicóngxiányángkǎixuánguīlái,zhàokāilechǎngshèngdeqìnggōngyàn zuòwéiyànhuìdezhǔjiǎo,rénrányīngyāochū jiǔzhìbànhān,wéishuāngzhǎngpāi,dànjiànshùjun4qiàojiārén,huǎngtiānxiānjiàng,piānpiānér shíshìnèixiāngfēngdòng,chūnbiān mǎnzuòbīnhúnnéngshǒu,xīnwéizhīdàng rénzhèngdānghuǒxióngxióngzhīnián,zhīkànjīnruǎn,xuèzhù 

<rb>权</rb><rt>quán</rt><rb>力</rb><rt>lì</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>殇</rb><rt>shāng</rt>:<rb>吕</rb><rt>lǚ</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>韦</rb><rt>wéi</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>爱</rb><rt>ài</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>送</rb><rt>sòng</rt><rb>到</rb><rt>dào</rt><rb>别</rb><rt>bié</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>床</rb><rt>chuáng</rt>

  wǎngluòpèi

zàizhèzhūduōmiàolíngshǎozhōng,yóuzhào姿róngzuìwéijuéměi,rénjiànqīngxīn,便biànkāikǒuxiàngwéitǎoyào,xīnxiǎng,dōuwéihuāleqiānliǎngjīn,bēnleqiān,xiànzàishìqiú,érshìqiúle,zàixiàngyàorén,liànggǎngěi diǎnxíngdeshāzhūxīntài xiǎngzhàoquèshìwéizuìchǒngàizhīrén,liǎngrénhuānàiwèijiǔ,zhèngshìqíngshēnnóng nánshěnánfènzhīshí rénzhèyàoqiú,móu,wéizěnkěnyīng wéishuō,zhèduō,rènyóutiāo,tiāogěi,tiāoshígěishí,dànyàozhào,shùnáncóngmìng réndāngzhezhòngrénzhīmiàn,chīleméngēng,liǎnshàngguàzhù,便biànèhěnhěndào,biéhòuhuǐ shuōwánxiùér 

měiháishìjiāngshān?wéixiànliǎngnán zàirénshēnshàngjīngxiàledequánshēnjiā,juéduìnénggōngkuīkuì,zàiyǎnkànjiānggōnggàochéngshírénjuéliè,cóngérràngzhǎngjiǔdehuàwéipàoyǐng rénhěnkuàijiùnéngzuòqínguódewáng,érjiāngyīnchéngwéiqínguódexiàngguó,jiāngzhǎngbiāndequán,zhǔzǎishùréndemìngyùn suǒyǒuzhèxiē,zhàonénggěi,rénquè ránér,àizhào,shìzhēnàizhào 

tíngyuànméihuāshèngkāi,biànluòhóng,wéiyǎngwàngzhǎngtiān,nèixīnjiāozhàn,néngjué liǎnqīng,fǎnshèchūnèixīnnánkàngdeténgtòng ránér,quèchuāièwéi,zhèshìxìngdenǎo,yǒutóngqíngdeyào lùnměiháishìjiāngshān,dàorènyàngdōugòubānréngāo qiú dele 

quánzuìzhōngbàileměimào,quándǎoleài zhàoguìzàiwéimiànqián,pānzhedeshuāngtuǐ,mǎnmiànzhēnzhūlèi,piànxīnsuān,hóngchúnjiānde湿shīrùn,réngdàizhetiándeqīnwěn ránér,biédeshíhòudàole,ruǎnruò,érjiānqiáng qiěrànghuānàiyānyúnsàn,sànchéngpiāomiǎodehuí dāngjuànguīlái,yǒurénjiǔ,wéi,ránérrénjiāngzàishì,zàilìngwàinánrén怀huái 

shífèn,wéiqiāokāileréndemén,jiāngxīnàideréngǒngshǒuxiàngràng jiāngzhàosòngdàolelìngwàinánréndejiā,sòngdàolelìngwàinánréndechuángshàng dāngrénjiāngzhàozàishēnxiàkuángdàngshí,wéichóuchúzàihándānhūnàndexiàng,shòubānhàotáo 

quánzhīshāng

guǒshuōzhīshígǎibiànmìngyùn,mequángǎibiànshíme?ràngmenláijiěpōuxiàwéi,xúnzhǎoàn wéiquēqián,xiàngdāngyǒuqián,quērén,rényǒudeshì jiùliánshībàizhěmenchūsuāntáoxīnrènwéichénggōngzhěnéngyōngyǒudeàiqíng,yǒu!shìdāngquánchūxiàn,xiàngqīngpāoxiàmèiyǎn,jiùxiàngzàiqiúshàngshēnghuóleshíwànniánzhījiǔdewàixīngrén,zhōngtīngdàolelǎojiāpàiláijiēfǎnhángdefēichuándezhàohuàn kuángbēn,zàishēnhòu,shìérdejīnqián rén àiqíng zàizhèchǎngcánrěndePKzhōng,quánhuòquánshèng 

ránér,wéimànxiēpǎoāmànxiēpǎo àishàngshìjiānrèndàng,quèqiānwànyàodēngshàngquándechuáng yīnwéiquánchǎngjiùtónghēidòng,dànjìn,liánguāng线xiànxiūxiǎngtáo jìnyínzàiquánchǎngzhōngderén,jiùxiàngzhìshēnchǎngdetiěkuài,guǎnyǒuduōgānxīn duōmeténgtòng,zhōngjiūtáolebèihuàdemìngyùn quánshìzhǒngrénmenyǒudezōngjiāo,érqiěshìpáixìngdeshénjiāo,chúquánběnshēnzhīwài,zàiyǒubiédeshén bìngyàoqiúxìndeqiánchéng,ránérquèméiyǒuxìnshìbǎifènzhībǎideqiánchéng gěixìnsuíshídeyóu,ránérquèméiyǒuxìnyuànháng使shǐzhèzhǒngyóu 

jun1jiàn,mànmàndeshì,yóucuòzōngdelínzhōngzhī,zàigāodelínshēnchù,máizàngleduōshǎonánréndeqīngchūn,jiànzhèngleduōshǎoréndeyǎnlèi 

jun1jiàn,guāngxiāndeguānchǎng,便biànshìquándexióngbǎo殿diàn,wéiledàojiāozhǔdechǒngxìng,xiǎoxiǎodeguānyuán,nǎizhìzūnguìdehuáng,dōuzàitánshàngxiànshàngmendeshēng cóngqīnrén àiqíng péngyǒu zūnyán zhēncāo,dàomíngxiǎnderòu yǐnhuìdelínghún,huòhuòxiǎo,huòduōhuòshǎo quángāogāozàishàngwàngzhezàijiǎoxiàderénmen,dàizhegāoshēndewēixiào,xīnshǎngzhemenwéiledào,zuòchūdezhǒngzhǒngrénxìngde tàirénxìngdebiǎoyǎn:

duìláishuō,érshìláipēngde
duìláishuō,shìláishādeduìhàntánghuángláishuō,érshìláimàideduìliúcànláishuō,shùshìláishuìdeduìliúláishuō,jiěmèishìláijiāndeduìyáng广guǎngláishuō,lǎoshìláishìdeduìzhàoguāngláishuō,xiōngshìláikǎnde  

quánhuānzhèyàngdebiǎoyǎn,cóngshàngdeyǎnjīng 

hóngyánhuìhuàchénglóu,yīngxióngjiānglúnwéibái,guānyuándefényíngshàngzhǎngmǎnhuāngcǎo,huángdelíngpángyóurénpāizhào,zhīyǒujiāngshānjiù,quán yǒushuínéngkuākǒushìzàijiàquán,érshìbèiquánsuǒjià?xiǔzhīrénshēng,jiàzhīquán,wèizhīxìn 

cóngshāngréndàoxiàngguó

qiěshuōrénlezhào,chǒngxìng,àiliànfēicháng zhàojiǔ便biànyǒuleshēnyùn,shíyuèzhīhòu,chǎnxiànányīng rén,wéinányīngmíngyíngzhèng,bìngjiāngzhàowéirén 

bèirénhéngdāoduóài,wéixīnzhōngránbèigǎn ránér,xiǎorěnluànmóu,wéilehòudequánshìguì,wéirěnle,zhàochángduìrénxiàoliǎnxiàngxiàng,xiǎoxīnféngyíng,xiàngshìshímeshìdōucéngshēng 

yíngzhèngsānsuìnián,rénde,jiùshìqínzhāowáng,pàiqiǎnjiāngjun1wángjìngōngzhàoguó shùshíwànqínjun1shìzhú,zhíshādàohándānchéngxià guódōuhándān,jiùwèizhezhàoguódemièwáng zhàowánghuángkǒngzhīxià,shārénbàoqínguó xìnghǎowéijiāoyóu广guǎngfàn,qiándàoqíngbào,mángrénshāngchūtáo luàndāngtóu,rénméilezhǔ,tīngrènwéiānpái 

shíjiānjǐn,wéishàngzhàoyíngzhèngdehuó,rénqiáozhuāngbàn,liánláidàohándān西mén zhīyàonéngchūchéng,chéngxiàjiùshìqínjun1,bǎoquánmendexìngmìng shǒuménduìliǎngrénchūchéngdeqǐngqiúxiè,chúfēiyǒuzhàowángdeshǒulìng,fǒu,liánzhīniǎobiéxiǎngfēichūchéng 

shēngcúnháishìhuǐmiè,zhījuéshànménde 

duìwándeshǒumén,wéijǐnyònglezhǒng,shìzuìyǒuxiàode  qián!

wéitāoleduōshǎomǎiqián?jīnliùbǎijīn!

yàozhīdào,wéijìngònghuáyángréncáihuālejīnbǎijīnér zàideshǒuménshēnshàng,yǒuyàoxiàxuèběnma?shūzhī,zhèzhèngshìwéiguàndefēng,chūshǒu,chūshǒu便biànjiàorénjué,zhīshuōrènshíqián,shuōxiǎngyào 

shì,shǒuménkāimén,wéiréntuōtáo liǎngrénqínyíng,wángjiànshìwángsūnrén,gǎndàimàn,pàijun1duìsòngliǎngrénhuíxiányáng huídàoxiányángzhīhòu,rénqiánwǎngbàijiànānguójun1huáyángrén wéizhīdàohuáyángrénnǎishìchǔrén,shìràngrénshēnzhechǔguóshì,tǎohuáyángrénhuānxīn zhèzhāoguǒránzòuxiào 

huáyángrénsuīránjīngjiāngrénwéide,dànquèshìkàndàorénběnrén jiànzhīxià,jiànrénxiàngmàojun4qiào,yòu穿chuānzheguódeshì,shìxīnqíngyuè,mìngréngǎimíngwéichǔ,shìēnchǒng(wéihángwéntǒng,hòuréngrénchēngzhī) yǒulehuáyángréndeēnchǒng,rénzàiqínguówángshìzhōngdewèi便biànchèquèlelái,xiànzàisuǒyàozuòde,便biànshìděngdài děngqínzhāowáng,zàiděngqīnānguójun1,ránhòu,qínwángzhīwèi便biànshìdele 

<rb>权</rb><rt>quán</rt><rb>力</rb><rt>lì</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>殇</rb><rt>shāng</rt>:<rb>吕</rb><rt>lǚ</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>韦</rb><rt>wéi</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>爱</rb><rt>ài</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>送</rb><rt>sòng</rt><rb>到</rb><rt>dào</rt><rb>别</rb><rt>bié</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>床</rb><rt>chuáng</rt>

zàishuōwéirénzhètáo,lezhàoyíngzhèngzhèduì dāngwéirénzàixiányángānxiǎngguìzhīshí,zhèduìquèyàochéngdōngduǒ西cáng,xiàngwéimìng,wéikǒngbèizhàoguózhuāláishātóu jiānzhūduōcǎntòng,shìnéngbiǎo 

hòulái,wèiguógōngxìnlíngjun1qièjiùzhào,qínjun1hándānchéngxià,wángbài退tuì,chèhuíqínguó suízheqínzhàoliǎngguódeguānjiànjiànhuǎn,zhàoyíngzhèngdejìngkuàngzhècáimànmànhǎozhuǎn zhàoguósuīránzàiyǒuzhūshāmendeniàntóu,quèránjiāngmendāngzuòrénzhìkòukànguǎnzhe 

dāngshí,yànguódetàidānzàizhàoguózuòrénzhì tàidānyíngzhèngniánxiàngdāng,liǎngxiǎoháishíchángzàiwánshuǎ yǒutiān,liǎngxiǎoháilezhēngzhí,tàidānzhīxià,便biàncháoxiàoyíngzhèngshìzhǒng yíngzhèng,huíwènqīnzhào,wèndàoshìshìyíngjiādesūn 

liándezhào,bèiliǎngnánrénxiānhòupāo,guǒshìwéileyíngzhèng,jiānchídàoxiànzài zhàomìngyíngzhèngguìxià,shēngshuōdào: zhèwèn,zhīwènzhè,āzhīhuízhè shìyíngshì,wángshìxuè zǒngyǒutiān,huìchéngwéiqínguódewáng  yíngzhèngguāngshǎndòng,dào: děngzuòleqínwáng,dìnghuìshāguāngsuǒyǒuādezhàorén  zhàowéiyíngzhèngshuōdezhīshìxiǎoháidehuà,suīrán,quèránshòugǎndòng,tóulèi 

yíngzhèngyòuwèn,yàndānshuōwángsānniánhòujiùhuìjiēhuíchéng,āshímeshíhòuhuìláijiēmenhuíxiányáng?zhàojiāngxiǎoyíngzhènglǎnzài怀huái,ránxiào,nánnánshuōdào,huìláide,hěnkuàijiùhuìláide 

ránér,zhèděngqiánhòujiùshìliùnián dàoyíngzhèngzhǎngdàojiǔsuìshí,zàiwèishíliùniándeqínzhāowángzhōngle,tàiānguójun1zǒngsuànshìáochūletóu,zuòshàngleqínwángdebǎozuò,shìwéixiàowénwáng,huáyángrénchénglewánghòu,rénshùnchéngzhāngchéngwéitài 

jiànrénjīngchéngleqínguódejiēbānrén,wéilewèiláideqínwánggǎohǎoguān,zhàoguózuòshùnshuǐrénqíng,jiāngzhàoyíngzhèngsòngguīqínguó,使shǐjiātuányuán 

ānguójun1gānggāngbànwánwèidiǎn,liǎngtiānhòujiùránle rénwèi,shìwéizhuāngxiāngwáng,zūnhuáyángrénwéihuáyángtàihòu,shēngxiàwéixiàtàihòu,wéisuízhīdēngtiān,chénglerénzhīxià wànrénzhīshàngdeqínguóchéngxiàng,fēngwéiwénxìnhóu,shínánluòyángshíwàn qínguócháozhèngquán,jiēzhǎngzàiwéirénzhīshǒu 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科