讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

军营里有这样一首千古奇曲 竟然胜似鸦片

来源:讲历史2018-09-13 08:21:00责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】垓下大战以楚军大溃败而告终,从而宣告了楚汉之争的主线四大战役拉下帷幕,现在汉军要做的一件事就是:收拾残局。面对楚军采用缩头术的防守,刘邦此时的心情可以用四个字来…

gāixiàzhànchǔjun1kuìbàiérgàozhōng,cóngérxuāngàolechǔhànzhīzhēngdezhǔ线xiànzhànxiàwéi,xiànzàihànjun1yàozuòdejiànshìjiùshì:shōushícán 

miànduìchǔjun1cǎiyòngsuōtóushùdefángshǒu,liúbāngshídexīnqíngyòngláixíngróng:yōucānbàn 

jiùyòngshuōle,zhèzhǒngfángshǒuyuánběnshìmíng,bìngqiězhícǎidezhànshù,xiànzàiquèbèixiànggāoàodexiàngcǎiyòng,shìyīnwéixiàngnǎoshíshuǐle,érshìyīnwéixíngshìjīngshēnglefānláidegǎibiànā yōudeshì,suīránzàijuézhànzhōngbàilechǔjun1,dànchǔjun1jìngháishèngxiàsānwànduōrén,kǎodàoxiàngdeyīngyǒng,kǎodàochǔjun1dewánqiáng,kǎodàoduōzhīdeyīn,guǒchǔjun1hòujiānshǒuchū,shìyàoxiàngyíngyángbǎowèizhànyàng,yòuyàojìnzhǎngjiǔdejiāngchízhànne?

wànniántàijiǔ,zhīzhēngcháo 

zhèngzàizhèshí,hánxìnchūxiànle gānggāngjun1kǎixuánguīlái,xiǎnmǎnmiànchūnfēng,xiàoróng liúbāngxiàngshìzhuāzhùgēnjiùmìngdàocǎoyàng,shàngwèn: àiqīng,xiàngguǒzhíjiānshǒuchū,menzhīnàiā? 

zhīhánxìntīnglexiào,méiyǒuzhíjiēhuíliúbāngdewèn,érshìfǎnwèndào: wáng,wènnínwèn,guǒzhīniǎoérkěnjiào,gāizěnmebàn? 

<rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>营</rb><rt>yíng</rt><rb>里</rb><rt>lǐ</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>这</rb><rt>zhè</rt><rb>样</rb><rt>yàng</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>首</rb><rt>shǒu</rt><rb>千</rb><rt>qiān</rt><rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>奇</rb><rt>qí</rt><rb>曲</rb><rt>qǔ</rt><rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>然</rb><rt>rán</rt><rb>胜</rb><rt>shèng</rt><rb>似</rb><rt>sì</rt><rb>鸦</rb><rt>yā</rt><rb>片</rb><rt>piàn</rt>

 děngjiào? liúbāngruòruò 

hánxìndiǎnlediǎntóu,yòuyáoleyáotóu,ránhòudào: yàoxiǎngràngniǎoérjiào,bànyǒusānzhǒng,shìděngjiào,èrshìqiújiào,sānshìjiào jiàozhǒngzuìhǎo? 

liúbāngzhèhuíxuéguāile,zhíjiēyáoleyáotóu,biǎoshìzhīdào 

 zhèyàokànshíhuǒhòu zàimìngzhīchū,jun1shìdān,yàoxiǎngràngniǎoérjiào,huìqiújiào,yīnwéizhīyǒujiàole,cáinéngbāngzhùbǎohǎomen,mencáiyǒuhuìtuōyǐngérchū zàizhēngzhīzhōng,shuāngfāngshìjun1,yàoxiǎngràngniǎoérjiào,huìděngjiào,yīnwéishíméiyǒugòubàiduìshǒudenéng,zhīyǒuděngdài,cáinéngdàidàoleláidehǎohuì  hánxìnshuōdàozhè,dùnledùn,cáijiēzhedào, ránér,xiànzàishíshí,ràngzhīniǎoérjiào,zuìjiādebànshì wéishímezhèmeshuōne?menxiànzàizhàntiānshí  réndejuéduìyōushì,bàiduìshǒutànnángěr,guǒzàizhèyàngliánghǎodemiànxià,háizhíděng,zhíqiúduìshǒu jiào ,láinéngzuòshīliáng,èrláinéngtòngshīliángā  

 xiànzàixiàngbèimendejun1wéidesāncéngwàisāncéng,zhèdequèshìliángā zhīshìzhèliángháiqǐngàiqīngjiāoā  liúbāngxiǎnrántīngchūlehánxìnhuàzhōngde xiánwàizhīyīn ,ránhěnshìchūwàngwài 

hánxìnméiyǒuzàizhuǎnwānjiǎo,zhíjiēshuōchūle:miànchǔ 

chǔshìzhǐzhōngguódàichǔguózhīdemíngyáo,shīrényuándedàibiǎozuò sāo jiùshìchǔzhōngdedàibiǎozhīzuò měiréndōuxiāngqíngjiē,yīn,duìchǔjun1láishuō,chǔ便biànshìmenxīnzhōngdedòngyuánquánjīngshénzhīzhù 

tōngguòchàngchǔdefāngshì,dòngyáochǔjun1dejun1xīn,jiěchǔjun1deshì zhèdequèshìhǎobànā liúbāngwéichēngzàn 

hěnkuài,zhīyóuchǔjun1dejiàngbīnghànjun1zhōngnéngshànchàngzhěchéngdechǔwényǎnchàngduì便biànchéngle yīnwéidāngshídetiáojiànyǒuxiàn,ràngchǔjun1mendōunéngshùntīngdàochǔ,zhèlùnméixuānchuántuánzhìguānzhòngyào dāngshíméiyǒutōngxùnshèbèi,méiyǒukuòyīnshèbèi,méiyǒuqiānchuányīndegōngnéng,便biànduànzēngjiāchǔwényǎnchàngduìrénshù,dōushuōzhòngrénshícháihuǒyàngāo,hěnkuàizhèzhīchǔwényǎnchàngduìjiùyǎnzòuchū穿chuānyuèshíkōngdetiānlàizhīyīnlái,shēngchuánbiànlechǔjun1yíngnèiwài 

<rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>营</rb><rt>yíng</rt><rb>里</rb><rt>lǐ</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>这</rb><rt>zhè</rt><rb>样</rb><rt>yàng</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>首</rb><rt>shǒu</rt><rb>千</rb><rt>qiān</rt><rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>奇</rb><rt>qí</rt><rb>曲</rb><rt>qǔ</rt><rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>然</rb><rt>rán</rt><rb>胜</rb><rt>shèng</rt><rb>似</rb><rt>sì</rt><rb>鸦</rb><rt>yā</rt><rb>片</rb><rt>piàn</rt>

xiàng

jun1zhōngfènrénshìchǔrén,xiāngqíngqiē,xiǎngjìnkuàijiéshùzhànzhēng,zàidegǎnrǎnxià,fēnfēnxuǎnletáo,hěnkuàichǔjun1tiědeyíng便biànchéngleliúshuǐdebīng  

xiàngyuánběnshìxiǎngděngtiānliàngle,zhīshèngxiàde3wànchǔjun1zàihànjun1juézhàn,jiāntīngjiànmiànwéizhùdejun1duìdōuchàngchǔdemín,jìnfēichángchījīngshuō: liúbāngjīngdàolechǔlema?wéishímededuìmiànchǔrénzhèmeduōne? jiēzheyòutīngwénchǔjun1jiāngshìtáodexiāo,xīnsàngshīledòuzhì,便biàncóngchuángshànglái,zàiyíngzhàngmiànjiǔ,jiǔjiěyōu,yínleshǒushī,shīyuē: shāngàishì,shízhuīshì,zhuīshìnài,nàiruò  bìngzuìchǒngàidefēitóngchàng shùquè,zhídiàoyǎnlèi,zàipángderénfēichángnánguò,dōuzhetóutóng chàngwán,wěnxiàngdeqián,xiàngyīngxióng,dàile800míngshìwéi,zuìzhōngzhīxià28rén gǎndàoyánmiànduìjiāngdōnglǎo,zuìzhōngwěnjiāngbiān 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科