讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

抗战中广东的经济损失:近代工业基础近乎被摧毁

来源:讲历史2017-10-27 17:13:18责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】   “抗战期间广东的经济损失到底有多大?”26日,对羊城晚报记者提出的这个问题,广东省党史研究室第一研究处处长林益觉得不好回答。2010年…

   
 kàngzhànjiān广guǎngdōngdejīngsǔnshīdàoyǒuduō? 26,duìyángchéngwǎnbàozhěchūdezhèwèn,广guǎngdōngshěngdǎngshǐyánjiūshìyánjiūchùchùzhǎnglínjiàohǎohuí 

2010

nián,广guǎngdōngshěngkàngzhànsǔnshīdiàoyánchūbǎnde 广guǎngdōngshěngkàngzhànshírénkǒushāngwángcáichǎnsǔnshī shūgěichūzhèyàngshù:zǒngcáichǎnsǔnshīwéi11895271155(guó)yuán,línzhèngshìgāichéngyuánzhī 

jīnnián,shūxiūdìnggōngzuòjiējìnwěishēng,línshìzhǔyàorén,shuō,cóngpángdedàngànliàokǒushùliàochángshìsuànchūguānjīngquèdeshùbìngfēishì jīngsǔnshīfènwéiyǒuxíngdexíngde,yǒuxíngsǔnshīshàngshòudàojià huì zhíděngduōzhǒngyīndeyǐngxiǎngérnánzhǔnquètǒng,gèngkuàngxíngsǔnshī 

zǎozài2005nián,广guǎngdōngshěngdàngànzhǎnghuángyànzhuànxiě kàngzhànshí广guǎngdōngjīngsǔnshīyánjiū shūshíjiùgǎntàn: tàntǎo广guǎngdōngjīngsǔnshīshēngdeguòchéngsuàn广guǎngdōngjīngsǔnshīdeshù,duìrènshíběnqīnyuèduì广guǎngdōngshèhuìjīngzhǎnjìnchéngdeyǐngxiǎnggèngshí  

línshuō,xiūdìng 广guǎngdōngshěngkàngzhànshírénkǒushāngwángcáichǎnsǔnshī shū,cānrényuánsuǒyǒujiùdedàngànfānchūláizhúzhúduì, wàngjìnzuìliàngyòngzhǔnquèdeháiyuánduànshǐdemiànmào  zhějìnfānyuèliào,shìcóngfándejīngsǔnshīshùbèihòuzhǎodàoguāntōngréndekàngzhànhuí 

<rb>抗</rb><rt>kàng</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>广</rb><rt>guǎng</rt><rb>东</rb><rt>dōng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>经</rb><rt>jīng</rt><rb>济</rb><rt>jì</rt><rb>损</rb><rt>sǔn</rt><rb>失</rb><rt>shī</rt>:<rb>近</rb><rt>jìn</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>工</rb><rt>gōng</rt><rb>业</rb><rt>yè</rt><rb>基</rb><rt>jī</rt><rb>础</rb><rt>chǔ</rt><rb>近</rb><rt>jìn</rt><rb>乎</rb><rt>hū</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>摧</rb><rt>cuī</rt><rb>毁</rb><rt>huǐ</rt>

fēihōngzhàdiànchǎng,huǐle广guǎngdōngjìndàigōngchǔ

1938

nián6yuè8qīngchén,广guǎngzhōushìquánshìrántíngdiàn,shìnèiyuànzhèngzàijìnhángdeshǒushùbèitíngzhǐ,Xguāngděngshèbèijun1zhèngcháng使shǐyòng,érzàiyuànhòudeshāngzhěshùqiānrén,shēngshùshǒu,shāngzhěkānyán 

shìshàngkōngshìběnhōngzhàpánxuándehōngmíngshēng dāng,jun1xiàng广guǎngzhōu西cūndiànchǎngtóuxiàlezhàdàn,diànchǎngbèihuǐ,jǐnshìnèiyuànshòudàohěnqiānlián,diànhuàzhōngduàn,jǐngbàogōngzuò,zuìhòuzhīgǎiyòngmíngzhōngjǐngshì 广guǎngzhōu西cūndiànchǎngshìdāngshí广guǎngzhōushìyíngdezhǔyàogōngchǎng,jǐnzāoshòudàojun1hōngzhà,广guǎngzhōulúnxiànhòuháibèijun1jiēguǎn,shèbèixiàosǔnshīnánliàng 

西cūndiànchǎngdemìngyùnhuòduōhuòshǎoshéshèchūle广guǎngzhōuhuò广guǎngdōngdiànbèisǔnqíngkuàng,érdiànyòushìzhěng广guǎngdōnggōngzàizhànzhēngzhōngshòudàohuàidesuōyǐng 广guǎngdōngzhìtáng zàozhǐ shuǐgōng gōngděngjun1zàizhànzhēngzhōngzāodàotóngchéngdecuīhuǐ 

shānshì1938nián10yuèlúnxiànhòu,shíwāntáoyáocóng100duōzuòjiàngwéi17zuò,shēngchǎngōngréncóngliùwànjiǎnshǎodào1000duōrén
zhùzàocóng30duōjiājiàngwéijiā,qiěduōshùchùtínggōngzhuàngtài  广guǎngdōngjìndàigōngchǔzàizhànzhēngzhōngbèicuīhuǐle  huángyànzhèyàngzǒngjié广guǎngdōnggōngzàikàngzhànzhōngshòudàodeyǐngxiǎng 

huǒliánshāoduōtiān,fánhuáshāngzhōngxīnbiànfèi

 bèiběnzǎizhàdànhōngzhàqián,píngshānfēichángfánróng,wàiláideshāngfànměitiāndōuhěnduō,shāngmàofēichángwàng! zhèduànhuíchū1911niánchūshēngzàihuìdōngxiànpíngshānzhèndedènglǎorén,zàide,dāngniándepíngshānyǒugāojiē tángjiē fànjiē jiē jiēděngděng, jiēmíngdōushìgēndāngshígòuxiāoshāngpǐnmìngmíngde  

érzuòwéishěnghuìde广guǎngzhōushì,shānggèngshìpàifánróngdejǐngxiàng 西 hànmín shísānháng shíděngshìdāngshíchūlemíngdeshāngzhōngxīn,西dàishènzhìháijiànlexīnxíngbǎihuògōng guǎnfàndiàn 

1938

nián10yuè21xià,广guǎngzhōulúnxiàn
23kāishǐ,广guǎngzhōushìnèideshāngzhōngxīnzàiduōchǎnghuǒzhōngzhī  měixiǎoshíjun1yǒuxīnhuǒtóushēng ,zhězàiliàozhōngkàndàozhèyàngláiqīnzhědehuí,huǒshìcóngdōngdài,mànyánshùpíngfāngyīng,西guāndàihuǒshìyánshíshídōngduàn 

huǒshāoletiān,huángshādàibiànchéngjiāo,fánhuádeshāngpiàn shāohuǐshāngdehuǒzàiquánshěngbèidiǎnrán,shùtǒng,kàngzhànzhōngquánshěngshāngzhíjiēsǔnshī43249360yuán,jiānjiēsǔnshīnán 

 • 日本投降日军断供 半夜跑到田地里偷吃红薯

  全岛各地欢呼“日本投降了”“压抑在心底的义愤终于倾泻而出”71年后,再次回忆起那场伟大的胜利,人们依然会露出笑脸。在文昌东阁镇鳌头村,曾经被日军放火烧坏详情>>

  2017-10-27 15:28:51
 • 汉家铁骑远征西域定天山 大唐帝国定高昌之战

  大唐帝国,是中华历史上最强盛的时期。尤其是大唐天朝那彪炳历史、光耀千秋的赫赫武功,更成为后世无数中华儿女敬仰追忆的丰碑!大唐帝国中、前期的疆域极为辽阔。极盛时期最西端曾经濒临西海(注:今里海)东岸,咸详情>>

  2017-10-27 15:05:00
 • 清缅战争中南荒小夷击败大清朝足以见得清军落后

  清缅战争起因最早是因为缅甸贡榜王朝对中国云南等边境地区进行频频挑衅,当时乾隆正集中全力平定准噶尔,并没有将他们的挑衅放在眼里,也没有采取相应的措施来阻止他们,这使得缅甸变本加厉,在乾隆三十年的时候,他详情>>

  2017-10-27 15:04:56
 • 真实赤壁之战 周瑜为什么敢说曹操是来送死的

  关于赤壁之战,一直都是三国迷们比较喜欢讨论的话题之一,而到底是谁敢于让东吴的孙权,以少击多,出兵抗曹,这也是大家争议最多的。其实,这一件孙权出兵抗曹的事,我们应该首先赞扬孙权。他倘若没有敢以弱敌强的英详情>>

  2017-10-27 15:04:52
 • 淮海战役轶事:刘伯承巧施心理战写信劝降敌一师

   1948年12月上旬,国民党的精锐部队黄维兵团被我华东野战军和中原野战军团团围困于淮海战场的双堆集附近地区。为了尽快瓦解和消灭敌人,我军在实施军事打击的同时,也对敌发起了强大的心理攻势。在详情>>

  2017-10-27 14:50:40
 • 徐向前反九路围攻:歼灭4000日寇收复县城12座

  一九三八年四月,华北日军为摧毁我刚刚建立起来的晋冀豫抗日根据地,调集三万多兵力,以分进合击的战术,分九路对晋东南地区进行“围剿”。我八路军第一二九师、一一五师三三四旅、决死一、详情>>

  2017-10-27 14:50:37
 • 红军长征如何进入贵州:白崇禧命桂军一路相送

  参与拍摄《七千俘虏》的周游回忆,"白崇禧亲自在桂林指挥。他命令廖磊所率的第七军紧跟着红军之后,彼此相距四十华里,一路相送,一直把红军送入贵州省"。当时参加在湘江围追堵截长征红军的国详情>>

  2017-10-27 14:50:35
 • 卢多逊的实战经验:如何获得老大的赏识呢?

  江湖之上排排坐吃果果,不仅仅是福利,更是事关生死荣辱、前途命运的大事。座位靠前,果子就大,孔融让梨只是传说。想吃又大又甜的果子,知道前后座位的出身、想法很重要,最重要的是要揣摩透那个发给你果子的人&m详情>>

  2017-10-27 13:39:13
 • 二战期间,设在法国的为德国纳粹服务的慰安所

  二次世界大战中,德军在每一个占领区都建立了类似日本的战地慰安所。每个所配有五至二十名慰安妇。她们的工作就是接待德国的军官和普通士兵。按照军方规定,每名慰安妇每周接待六百名德军将士,才能拿到全额的工资。详情>>

  2017-10-27 13:39:11

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

龙门药方洞药方

我国石刻历史悠久,品种繁多,数量巨大,内容宏富。其中石刻药方目前发现有河南龙门石窟药方洞药方、广西南宁(邕州)宣化厅范质...详情>>